INDEKS RZECZOWY

 

Abraham 399, 444, 451-452, 458, 471

absurd  35, 327, 339, 452, 526, 536

Ackermann aus Böhmen  553

Acolastus  415

Actes des Apôtres  475, 499

Ad quid venisti 222, 336

adaptacja  zob. dramatyzacja 

Adversus haereses  307

Adversus simoniacos  27

Agenda vor de kercken in Pamern  499

akcja dramatyczna  55, 122, 329, 338, 359, 370, 372, 388-390, 394-395, 403, 408, 452-454, 461, 468, 490-491, 493-494, 502-504, 509, 520-521, 524, 526, 545

aktorstwo  53, 76, 257, 394, 406

akulturacja  71, 88, 127, 223, 575

al-Bukhari 206

alegoreza  72, 89-90, 98, 158, 184-185, 329, 340, 368, 397, 413-414, 531, 534

alegoria  48, 114, 121, 158, 172-173, 184, 327-328, 360, 368, 373, 375, 381, 411, 418, 437, 442, 455-459, 463-464, 467, 470, 473-492, 497, 501-502, 510, 514-515, 544, 552, 560-561, 565, 569-570

alt und die neu ee, Die  545

aluzja  54, 371, 396, 452

angielska literatura  35, 37, 76, 151, 240, 253, 262, 322, 325, 326, 396, 398-399, 401, 404, 408-409, 436, 447, 454-455, 475, 493, 500, 502, 545, 566, 569-570, 580

Anglia  18, 27, 37, 71, 106, 142, 150, 155, 203, 230, 263, 264, 270, 277, 288, 358, 409, 472, 558

anioł  95, 139, 172, 176, 181, 182, 374, 389, 434, 455, 456, 481, 504, 519, 561, 564, 567

Anthelogikon 465

Anticlaudianus 189, 565

antropologia  59, 60, 62, 71, 81, 128, 157, 163, 175, 177, 192, 195, 201, 205, 296, 297, 340, 392, 426, 433, 468

Antychryst  100, 166, 168, 382, 402, 454, 474, 500, 503

antyfony  145, 390, 396, 467, 519, 521

antyk  81, 126, 131, 158, 172, 173, 282, 298

antyklerykalizm  59, 95, 265, 392

apokatastaza  189, 434, 485, 487, 499, 562, 569, 571

apokryf  172, 326, 331, 409, 422, 426, 484, 556

Apologia 309

apostazja  442

Arbal`e*te, L’  531

Ars Magna lucis et umbrae  503

ars moriendi  331, 479

Ars rhetorica 369,

Aucassin i Nicolette  373

Austria  150, 221, 269, 271, 511, 513, 550, 583

Auto da Barca da Gloria  396

Auto da Barca do Inferno  396

Auto da Barca do Purgatório  396

Auto da Feira 436

Auto de la Fe  459

autokreacja (podmiotu) 35, 44, 162, 214, 237, 278, 345, 383, 407, 448

Autos sacramentales...  442

Ave Maria  352, 394

awerroizm  5, 161, 562

Baba, co w pasją płakała 295

Babio  543

bajka  16 (zwierzęca), 98 (magiczna), 339 (o dwóch braciach), 373 (śpiewanka), 451, 466 (ludowa), 468 (ezopowa), 488 (ustność)

bałwochwalstwo (idolatria) 29, 114, 128, 129, 131, 150, 281, 290, 291, 298, 303, 363, 477

Baurn Flaischgaden Vasnacht, Des  560

beginki  148, 238

Bellyale  565

bestiariusze  468

biblia pauperum  280, 291

Biblia zob. Pismo św.

Bliscappen  490, 565, 580

błazen  269, 505, 511, 513, 526, 530, 534, 560

Bogurodzica 10

Bozner Passion  512

bractwa religijne  31 (pielgrzymów), 144 (składki), 216-248, 218 (budowniczych), 219 (wasali), 222 (literackie), 225 (wiejskie), 226 (kupców), 226 (maryjne), 227 (kurkowe), 230 (młodzieży męskiej), 230 (kleru), 233 (sąsiedzkie), 239-248 (środki przekazu)

bractwa teatralne  256-257 (confréries de puy), 260, 264 (rederijkerzy), 351 (parafialne), 382 (meistersingerzy), 443 (rederijkerzy), 475-476 (Confrérie de la Passion), 580 (rederijkerzy)

bractwa Wspólnego Życia  148, 238

Breviarium ad usum ... ecclesiae Sarum  430

Bulla aurea Karoli IV imperatoris  26

buskenblaser, Die  532, 582

Capitula haeresum Petri Abaelardi  316

Carmina seu Centones Vergili  368

Castle of Perseverance, The  467, 469, 482, 562

cechy rzemieślnicze 148, 226, 227, 260, 264, 277

cesarstwo rzymskie  126, 147, 167, 209, 274, 424, 428, 451

Chasteau d’Amour 308

Chester (cykl)  421, 434, 470, 478, 500, 528, 580

Chronica regia Coloniensis  28

Chronique, La (Gislebert z Mons)  28

Ciało mistyczne  307-308, 320-321, 339, 383, 395, 430, 462, 474, 480, 482, 485, 495, 499, 503

Coecus in via 511

Comico-Tragoedia von Baccho 515

Commune incliti Polonie regni privilegium... 10

Concio de puero Iesu  301

Conlationes  78

Contra haereses  349

Convivio  327, 506

Courtois d’Arras  373

Códice de autos viejos  381

Credo (Skład Apostolski) 424, 489

Cuda św. Wojciecha 123

Cudowna historia Maryjki z Nijmegen 236, 267, 373, 437, 442-445, 471, 496, 566

Cum decorem domus Domini 301, 518

Cur Deus homo? 141, 187, 318

cytat  54 (retoryczny), 243 (w mediach), 318 (argument), 345 (centon), 371 (akcja naśladowcza), 377 (problem kompozycyjny), 495 (intertekstualność)

czarownica zob. satanizm

czas  72 (zmiana psychologiczna jako seria stanów), 76 (praktyk religijnych), 79 (gest), 115 (święte odcinki), 121 (w sztuce), 122 (synoptyczność), 126 (koniec), 144 (modlitwa), 159 (intencja czynu), 170 (spacjalizacja), 173 (alegorie), 184-188 (a porządek naturalny), 201 (sekularyzacja), 213 (tzw. desakralizacja), 214 (pomiar), 215 (podmiotowość), 236 (rozwiązywanie konfliktów), 245 (regulacja zachowań), 306 (ekspansja wartości), 309 (wyłączenie liturgii), 320 (przed  inkarnacją i po inkarnacji), 325 (przekaz wiadomości), 326 (naginanie), 327 (struktury poznawcze), 332 (domeny kognitywne), 339 (rozwój osoby), 367 (linearność), 370 (prawdopodobieństwo wizualne), 375 (w cyklach dramatycznych), 380 (fikcja), 390 (ikonograficzny a dramatyczny), 424 (estetyka rekonstrukcji), 433 (w niebie), 456 (ziemski w moralitecie), 465 (mitologiczny a historyczny), 466 (w malarstwie narracyjnym), 469 (produktywność), 474 (uhistorycznienie przyszłości), 478 (a bohater moralitetu), 486 (w misterium), 500 (potentia absoluta), 525 (w farsie)

czyściec 133-134, 144, 396, 563, 576

Dame Sirith  399

De amore cellae et abnegatione propriae voluntatis 337

De anima 183

De arte seu articulis catholicae fidei 189

De ave phoenice  412

De Babylone, id est saeculari conversatione per septem crimina, fugienda  458

De bono 479

De causa Dei contra Pelagianos  65, 500

De Causa Litis inter Deum, hominem et diabolum  565

De cessatione Legalium  308

De Civitate Dei 508

De Divinis Officiis 418

De ecclesiasticis officiis 90, 101

De exterioris et interioris hominis compositione 211, 334

De fide orthodoxa 296, 416

De Imitatione Christi  344

De institutione novitiorum 222

De interiori homine 336

De Jesu Puero duodeni  301

De laudibus sanctae crucis 484

De modo dicendi et meditandi 77

De modo orandi 78

De Musica  63

De ortu et tempore Antichristi 168

De quatuor nouissimis 476

De regimine principium  29

De regno [ad regem Cypri]  29

De Sacramentis (Simon), 321

De Sacramentis Christianae Fidei (Hugon) 23, 103, 105, 308, 318, 320, 321, 565

De sacro altaris mysterio  90, 321, 411

De squaloribus Curiae Romanae 87

De superstitionibus  63

De Trinitate  63, 336

De triplici ministeriis  419

De unitate intellectus 161

De virtutibus sancti Martini  123

Decretum Gratiani (Dekretały) 109

Defensor Pacis  87

descensus  331, 434, 488, 489, 491

diabeł  7, 23, 56, 62, 65, 77, 98, 149, 163, 173, 176, 179, 180-182, 212, 267, 356, 359-360, 373, 381, 408, 423, 434, 436, 437, 441-445, 447-453, 455-456, 459-460, 462, 464, 468, 470-471, 499, 504-505, 510, 512, 515-516, 521, 524, 537, 564-567

dialog  52, 122, 171, 207, 288, 329, 338, 345-346, 359, 369, 371, 373-374, 388-391, 394, 396, 398-400, 484, 490, 532, 542, 553

Dialog na uroczystość świętej Katarzyny panny i męczenniczki  441

Dialogus inter Deum et Peccatorem  319

Dialogus Mariae et Anselmi de Passione Domini 288

Dialogus Miraculorum 288

Dialogus pro die Parasceues 475

Dictatus papae 27

Didascalion  389

didaskalia  394 (śpiewane), 400, 481, 482, 486 (mówione), 554

Disciplina degli Spirituali  465

Disputationes quodlibetales  413

Dit es van Maskeroen  566

Diversarum artium Schedula. Średniowieczny zbiór przepisów o sztukach rozmaitych  193

Dives and Pauper 253, 291

Dominica Excarnaliorum  510

dominikanie  109, 144, 152, 182-183, 186, 200, 220, 253, 313

Dowód prawdziwości nauki apostolskiej  307

doznanie mistyczne  38, 78, 89, 102, 111, 127, 335, 348, 404, 406, 417, 426, 463, 512, 569

dramat liturgiczny  168, 361, 372, 374, 389-397, 402, 413, 415, 419, 461, 467, 494, 520, 542

dramat pseudoliturgiczny  445, 454

dramat rekapitulacyjny  383, 473-505

dramatyzacja tekstu narracyjnego, 277 (cud Jezusa), 350-360 (cud eucharystyczny), 397 (ceremonie liturgiczne), 400 (kazania węgierskie), 405 (śmierć Chrystusa), 406 (koronacja króla), 460 (mirakl eucharystyczny), 463 (świecki materiał romansowy), 471 (przypowieści Jezusa), 487 (uwspółcześnienie), 490 (wniebowzięcie), 514 (przypowieści ewangeliczne), 544 (kazania), 545 (przygody Neidharta)

Düringische Chronik 514

dwujęzyczność  372, 532

Dyalog albo Komedya Męki Iezusowej 400

Dyjalog człowieka grzesznego z anioły 476, 481

Dzieje Tristana i Izoldy 13, 14, 153

Edictus Rothari  12

Edyp król  395

Eerste Bliscap  319, 498

Ein ander rot  533

Elckerlyc  388, 453, 460-461, 470

Elucidarium sive dialogus de summa totius Christianae theolo­giae 250

empiryzm  48, 323, 332, 341, 343, 456, 479, 485

Eneide  28

Enneades 508

Entkrist Vasnacht, Des  545

Epideixis  307

Erec  28

Erfurter Moralität  471, 480, 496, 496, 515

Eruditionis didascalicae libri septem 251

eschatologia  90, 126, 178, 187, 190, 216, 220, 249, 396, 444, 453, 467, 472, 478, 479, 482, 488, 490-491, 493, 497, 508, 561

Esmoreit 19, 450, 462-465, 522, 554, 582

estetyka antropologiczna  195

estetyka chrześcijańska  312

estetyka inkarnacyjna  280 (wizualizacja), 283 (chrystocentryzm), 287 (a teatr), 361 (styl), 364 (wy-obrazowanie), 417 (neoplatonizm)

estetyka komunikacyjna  312

estetyka mitu  198, 199, 327, 330, 488

estetyka mneme  378

estetyka recepcyjna  51, 158, 312, 327, 342

estetyka rekapitulacyjna  309 (doświadczenia prototypowe), 310 (żywy  wzór), 311 (definicja), 312 (artykulacja wartości), 346 (prymarna sytuacja komunikacyjna), 350 (dyrektywa twórcza), 362 (wpajanie wzoru), 363 (miejsce w systemie religijnym), 364 (indywiduacja), 374 (acheiropity), 375 (heteronomia), 378 (totalność), 411 (semiotyka), 428 (skutki poznawcze), 431 (uhistorycznienie Tradycji), 466 (wzór ewangeliczny), 473-505 (w dramacie)

estetyka rekonstrukcji  424-425

Everyman  453, 460-461, 467

Ewangelia  22, 87, 91, 119, 135, 187-188, 193, 313, 329, 346, 373, 390, 410, 424-425, 439, 484-486, 491-494, 511, 551, 555, 558, 579

Ex ore infantium 519

exemplum  13, 109, 131, 134, 144, 181, 197, 242, 352, 399, 426, 428, 440, 456, 483, 509, 540, 563

Eyn geistliche bilger fahrdt  133

fabliau  398, 509, 532, 538-539

Fajdros 182

fantazja  45, 111, 154, 327, 329-330, 506, 514

farsa  13 (próba żelaza), 290 (“idolatria  ciała”), 339 (lęk), 373 (wersyfikacja), 380 (encyklopedia zła), 381 (hiszpańska), 382 (flamandzka), 383 (ignorowanie sacrum), 388 (bezbożni i pobożni), 399 (geneza gatunkowa), 407-8 (fałsz), 448 (odpowiedzialność), 452 (ośmieszenie wroga), 454 (a moralitet), 463 (alegoryczna), 466 (amoralność), 468-469 (akcja), 470 (sottie), 505-546 (teoria), 551-555 (niemiecka), 559-560 (francuska), 561 (weselna), 582 (małżeńska)

Farsa do Juíz da Beira 549

Fernandus Servatus  138

festiwal teatralny  57, 254-258, 379, 414, 453, 543

fikcjonalność  33-35, 53-54, 158, 198, 243, 327-328, 428, 454-456, 461, 463, 474-480, 483, 486-487, 490, 492, 496, 506, 526, 546, 551

filologia  295, 376, 556, 581

filozofia  34, 47, 113, 118, 157, 178, 180, 184, 190, 205, 208, 297, 313, 317, 334, 343, 347, 430, 500

flagellanci  112, 148, 427

folklor  48, 98, 181, 268, 270, 516, 521, 526, 542

franciszkanie  109, 182, 187, 211, 226, 252, 284, 285-286, 308, 313, 334, 405

Francja  32, 34-35, 37, 44, 96, 151-152, 155, 167, 195, 225, 228, 240, 241, 254, 256-257, 270, 286, 301, 366, 368, 373, 379, 380, 409, 440, 453-454, 458, 472, 475-476, 483, 497, 499, 511-512, 527, 544, 559, 570, 580

Frankfurter Dirigierrolle 487, 489, 494, 495

Frauendienst 120

Frauenschender Vasnacht, Die  560

Freiberger Passionsspiele  580

Geistliche Meerfahrt 133

Gemma animae 90, 250

genologia  279, 454, 456, 477, 493, 498, 545

gesta  72

Gesta Abbatum Monasterii S. Albani  441

Gesta Romanorum 174

gesty  22, 76, 78 (w pobożności), 79, 86, 89, 90 (w "teatrze Kościoła"), 98 (multyplikacja), 103-104 (znaki sakramentalne), 129 (komunikacja niejęzykowa), 137 (komendacja), 196, 249 (teatr), 295, 252 (w teorii kaznodziejskiej), 297, 329 (w dramacie liturgicznym), 389, 406, 576

Geta  338, 394

Gloria laus  396

Gloriant  462-465

Gregorius 538

groteska  327, 339, 509, 523, 536-537

Heinrici Chronicon Livoniae 56

heiß Eysen, Das  551, 555

Heraclius - De coloribus et artibus Romanorum 193

heretycy  20, 73, 88, 150, 235-236, 240, 258, 429, 442, 447, 451, 505, 516, 528, 556-557

Herzog von Burgund  529

Hexe, Die  380, 507

Hierozolimska Processia w Kościele Chwalebnego Grobu Pana Iezusowego zwyczayna 259

himmlische Fundgrube, Die  212

Histoire de Gillion de Trasignyes et de dame Marie sa femme 262

Histoire du Graal 134

Historia Ecclesiastica 144

Historia o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim  373, 489, 491

Historia occidentalis (Jacques de Vitry), 321

historia zbawienia 100, 108, 142, 148, 171, 173, 188, 204, 220, 224, 320, 335, 342, 369, 374, 383, 407, 414, 416, 420, 424, 429, 433, 434, 443, 448, 452, 466, 473-477, 487, 493-498, 566

historia, historyczność  5 (nauka), 12 (prawa), 25 (polityczna), 32 (gospodarcza), 33 (historiografia), 34 (fikcjonalizacja), 35 (obiekty), 46 (metodologia), 47 (ciągłość a przełom), 48 (mikrohistoria), 49 (konstruktywizm), 50 (znaczenie kulturowe), 51 (sztuka), 52 (“nie kończąca się konwersacja”), 71 (religii), 72 (biografia bohatera), 74 (kultury), 75 (instytucji), 82 (wielkie jednostki), 88 (cywilizacji), 116 (Objawienie), 125 (jako biblia), 170 (rozum), 186 (naginanie faktów), 188 (historiozofia chrześcijańska), 195 (procesy zamiast stanów), 204 (przymus), 216 (agensy), 237 (obliczalność), 241 (bractwa), 254 (“rehabilitacja rekreacji”), 268 (miasta), 303 (objawienie), 312 (estetyka chrześcijańska), 320 (dwa etapy), 326 (prawda wyobraźni), 327 (estetyka recepcji), 328 (obiektywność), 329 ("improwizacja historyczna"), 332 (empiria), 343 (umysł), 344 (poznanie), 352 (reportaż), 361 (Bóg historyczny), 379 (misteria), 380 (mirakl), 396 (liturgia), 407 (procesualizacja), 416 ("dwa pojęcia Boga"), 421 (podmiotowość), 424 (przecięcie z transcendencją), 428 (gatunki dramatu), 429 (dystrybucja prawdy), 431 (tradycja), 433 (czas w niebie), 434 (zmiana przeszłości), 437 (fikcja), 439 (hagiografia), 460 (moralitet), 474 (misterium alegoryczne), 477 (rekapitulacja), 478 (eschatologia), 479 (aktualność), 481 (Adam czyli Każdy z Nas), 484 (apokryfy), 485 (Pismo), 492 (alegorie), 493 (liturgia), 492 (“święta chronologia”)

Hiszpania  37, 88, 116, 138, 306, 323, 381, 442, 459, 532

Homo Lapsus sive Peccator  476, 482, 499-502, 567-569

Horologium Sapientiae 455

Hortulanus 330

Hortulus rosarum 337

humanizm  5, 172, 179, 185-187, 195, 210, 313, 365, 472, 477, 515

hymn  53, 152, 352-355, 390, 396, 414, 467, 551

ikonodulia  281, 283, 292, 296

ikonografia  27, 49, 72, 140, 166, 280, 283, 285, 291, 298, 302, 303, 329, 364, 390, 409, 438

impersonacja  52-55, 371, 395, 396, 425

In gloria martyrum 131

inkarnacja 23, 144 (w medytacji różańcowej), 189 (wg Anzelma), 190 (naśladowanie Chrystusa), 190 (eschatologia), 279-310 (zasada estetyki), 281 (cielesność Boga), 307 (a rekapitulacja), 310 (teoria inkarnacyjna Kościoła), 320 (przełom w historii), 322 (dowód przeciw wątpiącym), 328 (przesunięcie stylistyczne), 333 (Zesłanie Ducha Świętego), 339 (obecność Boga na ziemi),  361 (słowo ciałem), 362 (wizualizacja), 422 (prawda boska), 431  (uhistorycznienie), 477 (wydarzeniem ludzkim i kosmicznym), 481 (fabuła dramatu rekapitulacyjnego), 485 (cel), 495 (w misterium pasyjnym), 498 (założenie Kościoła)

inkulturacja  139, zob. też naśladowanie

inność (margines) 74 (błąd), 108 (obcy), 388, 528 (zwalczanie), 529 (w renesansie), 541, 542 (obiektywizacja podmiotowości)

inność poznawcza  35, 130, 314, 341, 394, 429, 530, 534, 537, 540

innowacje  18, 21, 22, 65, 66, 73, 74, 91, 92, 98, 130, 169, 195, 246, 315, 516, 541, 556, 558

innowiercy  226, 433, 442, 447, 505

inscenizacja teatralna  75 (dramat rytualny), 122 (symultaniczna), 264 (udział duchownych), 394 (msza), 437 (teatr w teatrze), 457 (temat psychologiczny), 458 (treści parenetyczne), 466 (przestrzeń), 485 (tortury), 515 (alegorie Karnawału i Postu), 520 (oficjum na Święto Młodzianków), 536 (komizm), 563 (sąd indywidualny)

Instauratio Magna  342

Institutio monialis  288

Institutio oratoria  369

interludium  399, 505

Interludium de clerico et puella 399

intermedium  532, 544, 545

intertekstualność  495

intryga 11, 151, 210, 364, 380, 406-407, 459, 527, 554

inwestytura 25, 28, 85, 101, 103, 151, 153, 168, 201, 209, 276, 571

irracjonalność  61, 65, 102, 170, 179, 453, 514, 525, 526

Itinerarium mentis in deum 335

Jeu de la Feuillée, Le  535

język  6, 33-49, 70, 73-74, 83, 110-111, 129, 130, 219, 234, 245-246, 278, 292-295, 311, 318, 325-328, 332, 342, 365, 371, 386, 415, 426, 428, 432, 442, 484, 541

Jupiter en Io 269

karnawał  54, 68, 233, 265, 275, 380, 449, 510, 515, 523, 542, 545

kłamstwo  14, 24, 98, 364, 407, 455, 470, 552

kobieta  14, 50, 54, 78, 111, 152, 238, 275, 299, 302, 355-356, 374, 448, 511, 519, 522, 534, 538-539, 555, 560, 579

Kodeks prawa kanonicznego 80, 104

komedia  527, 542-545

komizm  338, 359, 381, 420, 422, 452, 457, 509, 512-513, 523, 531, 534-537, 544

kompozycja 50 (z gotowych materiałów), 72 (przemiana psychologiczna), 96 (droga krzyżowa), 121 (alegoria), 122 (synoptyczna), 170 (symultaniczna), 185 (iluzjonistyczna), 329 (realistyczna), 367 (dostosowana do odbiorcy), 370 (wspólne zasady w dramacie i malarstwie), 372 (spójność stylu), 373 (temat), 374 (niezależna od autora), 375 (zależna od warunków realizacji), 376 (słabość), 386 (dominanty rodzajowe), 452 (przesłanie moralne), 457 (zadania poznawcze), 461 (fabuła), 466 (w malarstwie narracyjnym), 467 (cząstkowanie materiału), 469 (pielgrzymka), 470 (alegorie w moralitecie), 475 (alegorie w misterium), 480 (naiwność), 482 (indywidualizacja a generalizacja), 484 (prefiguracje), 496 (łączenie przypowieści), 506 (farsowość), 515 (postacie negatywne), 523 (kontrast), 524 (skandal), 550 (schematy prawne), 556 (proces sądowy w misteriach)

komunikacja  39 (wypowiadanie sądów), 40-43 (niejęzykowa), 41 (językowa),  45 (metapoziom), 47-49 (interakcyjna), 54 (teatralność), 88 (z Bogiem), 96 (ustna a piśmienna), 107 (w sakramentach), 110 (w języku ojczystym), 115 (między sacrum a profanum), 124 (łączność spirytualna), 129 (z sacrum), 171 (w sakramentalizmie), 182 (w duchu), 233 (media), 234 (zachowania), 241 (face-to-face), 242 (bractwa), 244 (tekstowa), 244 (kooperacja), 244 (transakcyjna), 246 (nadawca a odbiorca), 248 (aspekt fatyczny), 270 (władca a poddani), 292-294 (wizualność), 298-302 (wielokanałowość), 302 (redukcja), 308 (w ciele mistycznym), 328 (dystrybucja obiektywności), 340 (alegoreza), 353 (w kulcie), 363 (estetyka), 371 (wielofunkcyjność), 375 (cykle misteryjne), 377 (w teatrze), 382 (fastnachtspiel), 438 (cud), 480 (stereotypy), 517 (kontrola standardów), 524 (dramat), 530 (funkcja błazna), 531 (dwuznaczność)

komunikacyjna teoria kultury  46, 61

konflikt dramatyczny  419, 457, 459, 463, 468, 515, 524-525, 527, 546, 569

konflikt norm  66, 67, 68, 81, 81, 233, 235, 236, 238, 265, 266, 276, 287, 407, 521, 528, 568, 574

konstruktywizm kognitywny  34, 46, 83, 158, 162, 234, 326-327, 430

konwencje  36, 43, 68, 233, 274, 292, 479, 491, 506, 513, 536, 537, 570

kostiumy  14, 54, 251, 388, 399, 466,

kreatywność  96, 110, 243, 329, 423

kronika  33, 56, 65, 146, 349, 359, 454, 514, 541, 567

Kronika Polska 259

Księga Hioba (Iob) 91

Księga Mądrości Przedwiecznej 455

Księga Prawdy  455

Księga Świętego Jakuba 15

Kudrun 550

kult cargo  116

kultura 62 (definicja), 69 (innowacje), 70 (jako wiedza), 73 (integracja nowości), 74 (procesy historycznokulturowe), 76 (procedury), 78 (poziomy), 94 (elitarna a masowa), 95 (ustna a piśmienna), 111 (język narodowy), 126 (monopol kulturowy), 128 (subsystemy), 129 (względność), 170 (religia), 174 (pogańska), 185 (racjonalistyczna a wróżbiarska), 192 (sztuki mechaniczne), 238 (sprzeczności), 241 (media), 264-275 (miejska), 279 (tworzenie i harmonizacja), 294 (wkład), 295 (wzorce a reguły), 298 (jawność), 302 (kryterium), 302 (sekty), 306 (wartości), 311 (system religijny), 332 (domeny kognitywne), 342 (literatura), 358 (centrum a peryferia), 378 (teatr), 392 (dramat), 423 (benedyktyni), 426 (pielgrzymki), 433 (spotkania kultur), 485 (chrześcijaństwo), 524 (komizm), 528 (ekskluzja inności), 530 (błazen), 537 (cielesność), 538 (farsa), 539 (natura), 541 (granice), 548 (nowe wartości)

kultura chłopska  269, 282, 547

kultura dworska  120, 154, 166, 168, 209, 210, 219, 222, 269, 393, 406, 450, 533, 536, 538

kultura materialna  116, 144, 151, 218, 367, 424

kultura mieszczańska  54, 147, 154, 264-274, 358, 464, 470, 493-495, 534, 543, 560

kultura rycerska  28, 134, 137, 269, 533

Kwestia o duszy 296

Lanseloet 462-465

Legenda o świętym Aleksym  368

legendy  14, 98, 134, 181, 284, 379, 380, 426, 440, 442, 452, 454, 455, 538

leken spieghel, Der  267

Lex Frisionum 173

Liber de divinis officiis  510

Liber de lite 103

Liber de modo vivendi, ad sororem 299

Liber de Passione Christi et doloribus et planctibus Matris ejus 288

Liber de Passione Domini 288

Liber feudorum  32

Liber responsalis  392

Liber Sancti Jacobi 15

Liber sententiarum  103, 106, 186

Libri carolini  159

Lis Przechera 31, 38

liturgia  15 (piegrzymki), 17 (ordalia), 32 (kalendarz), 86 (karolińska), 88 (offertorium),  89 (rytualizm), 90 (alegoreza mszy), 93 (reforma trydencka), 94 (jako kultura popularna), 95 (kluniacka), 97 (udział ludu), 98 ("gotycka"), 101 (Amalariusz), 104 (sakramenty), 106 (zwyczajowość), 134 (graal), 156 (celebrans), 158 (kodyfikacje), 224 (bractwa), 231 (kapłańska), 233 (bractwa), 263 (teatr a kalendarz), 264 (święta miejskie), 309 (sacrum  commercium), 322 (Boże Ciało), 329 (przekaz historii), 331 (pierwiastki apokryficzne), 383 (legitymizacja sacrum), 388 (forma pobożności), 389 (produkt sztuki widowiskowej), 391-397 (źródła dramatu), 401 (ograniczanie teatralności), 403 (poza obrządkiem), 404 (teatralność mszy), 406 (koronacja), 410 (misterium), 412 (znaki), 424 (Monte Cassino), 425 (Pasja), 426 (literatura), 428 (wzór rekapitulacyjny), 460 (fabuła moralitetu), 467 (składnik dramatu liturgicznego), 469 (źródło norm moralnych), 493-495 (w cyklach na Boże Ciało), 510 (Wielki Post), 512 (komizm), 519-521 (święto głupców), 521 (środek wyrazu), 539 (prawo), 571 (literatura)

Lizystrata 544

logika  5, 130, 190, 234, 317, 318

Ludovicus decus regnantium 152

Ludus Coventriae (N‑Town Play)  556, 558

Ludus Danielis 276

Ludus de Antichristo 65, 166, 402, 445, 503

Ludus de decem virginibus  514

Ludus de sancta Katerina 441

Ludus solatiosus exercendus tempore nuptiarum 551, 561

magia  18, 89, 94, 98, 128, 143-145, 163, 193, 347-348, 442, 449, 451, 511, 535, 541, 550

Makbet  155

malarstwo  73, 95, 121, 141, 170, 185, 267, 309, 329, 369, 370, 466, 467, 537

Mankind 423, 449, 460, 487, 535, 569

Mariken van Nieumeghen  437

maskarady  54, 337, 449-450, 513

maski  251, 256, 456, 518

Masscheroen  566

Meditationes piissimae de cognitione humanae conditionis  336

Meditationes vitae Christi  288, 326

memoria  66, 90, 196, 468, 486

Merlijn 566

Midrasz 567

Miracles de Notre Dame 379, 440

Miracula beati patris Simonis Lypnicensis  428

mirakl  267 (scena), 379 (encyklopedia legendarna), 380 (a farsa), 381 (sacre rappresentazioni), 383 (sacrum), 387 (cud), 394 (kazanie), 396 (hagiografia), 407 (prawda), 415 (granica ontologiczna), 423 (trywialna kreatywność), 427 (geneza), 428 (historyczność), 433 (nawracanie), 434 (władza), 435-453 (teoria), 454 (fikcja), 455 (literackość), 460 (cuda eucharystyczne), 468 (bohater), 471 (pobożność), 472 (pokuta), 473 (gatunek), 476 (repertuar), 478 (psychologizm), 496 (rekapitulacja), 500 (Chrystus), 504 (poetyka), 506 ("imaginacyjny świat"), 507 (farsa), 545 (fastnachtspiel), 566 (misterium)

mirrour of the blessed lyf of Jesu Christ, The  326

missi dominici  19

misterium  56 (przedstawienie dla pogan), 57 (rekreacja), 218 (wartości), 240 (wykonawcy), 263 (klasztory), 277 (samorządy), 284 (wizualizacja sacrum), 286 (męka), 290 (forma życia), 329 (kult), 358 (dlaczego na ulicach), 361 (tajemnica słowa), 369 (zasada podsumowywania), 373 (forma podawcza), 375 (możliwości odbiorcy), 379 (wysiłek organizacyjny), 380 (miejsce człowieka), 381 (sacre rappresentazioni), 383 (sacrum), 387 (pobożność biblijna), 393 (geneza liturgiczna), 394 (elementy liturgii), 395 (msza), 396 (struktura dramatyczna), 398  (kontekst procesyjny), 404 (praktyki religijne), 405 (rytuał pocieszycielski), 406 (krąg hermeneutyczny), 407 (prawda), 408-435 (teoria), 436 (scena a widownia), 437 (w miraklu), 439 (władza), 449 (diabeł), 452 (ośmieszanie), 454 (motywy fikcjonalne), 455 (moralitet), 456 (historyczność), 460 (pokuta), 463 (alegoria), 470 (krytyka), 473-504 (dramat rekapitulacyjny), 526 (expositor), 537 (motyw św. Józefa), 545 (Antychryst), 547 (kosmiczna walka), 556-558 (sceny sądowe), 566 (diabeł), 580 (czas wystawiania)

Mistrz Pathelin 559

mitologia  71, 172, 173 , 174, 175, 198, 322, 427, 429, 433, 465, 488, 553

Mitrale 355

modlitwa  16, 78-79, 98, 104, 111, 135, 143-146, 149, 188, 204, 240, 259, 352, 356, 379-380, 394, 430, 440, 445, 460, 490-492, 539, 576

monolog  52, 338, 346, 360, 369, 373, 375, 398, 443, 455, 466, 546, 569

Monologion 317, 318

Moralia 113

Moralité de Langue Envenimee 455

Moralité de l'Aveugle et du Boiteux 132

Moralité des Enfants de Maintenant  458

Moralité des sept péchés mortels et des sept vertus 514

moralitet  289, 373, 379-383, 387, 408, 423, 436, 442, 444, 452, 453-472, 473-496, 502, 506-507, 514-516, 521-526, 535, 543-546, 558, 562, 566-567, 569, 580

Morte Arthur 270

Mowy wybrane o mądrości 261

Münchner Oswald, Der  452

muzyka  96, 252, 258, 259, 340, 377, 390, 395, 414, 491

Myst`e*re des Actes des Apôtres représenté a Bourges 475

Mystč*re d'Adam  373, 392

Mystč*re de la Passion (Greban) 394, 434, 493

Mystč*re de la passion (Michel) 394

Narren-Schneyden, Das  526

naśladowanie (inkulturacyjne)  55, 74, 138, 190, 198, 198, 234, 273, 285, 287, 290, 297, 301, 304, 313, 318, 342, 359, 378, 400, 418, 419, 434, 471, 559

naśladownictwo artystyczne  40, 54, 304, 373, 544

Neidhartspiele 582

Niderlandy  14, 32, 33, 35, 95, 96, 227, 228, 254, 256, 261, 262, 270, 398 , 580, 583

niderlandzka literatura  11, 14, 35, 156, 256-257, 261, 266-267, 352, 373, 379, 399, 437, 446, 453, 459, 460, 463, 465, 472, 511, 514, 532, 543, 545, 552, 554, 566, 579-581

niebo  114, 116, 134, 136, 142-147, 163, 177-179, 181, 185, 189, 224, 287, 309-310, 314, 334, 339-340, 347, 353-356, 361, 378, 396, 416-421, 433-439, 455, 489, 491, 495, 499, 502, 509, 513, 547, 561, 564, 568, 575-576

Niemcy  21, 28, 37, 100, 124, 150, 152, 272, 349, 366

niemiecka literatura  152, 197, 222, 256, 380, 426, 472, 475, 488, 493, 511, 514, 522, 527, 532-533, 545, 549-551, 560, 561, 567

nieśmiertelność  176, 183, 196, 354, 363

Nine Points of Virtue  455

Nonne qui laissa son abbaie, La 394

normy (standardy)  47-48, 102, 216, 233-235, 248, 275, 277, 279, 290, 316, 340, 378, 381, 423, 457, 469, 479, 505, 507, 517, 525, 539, 540

N-town (cykl)  490, 491, 546, 580

O naśladowaniu Chrystusa  92, 310, 311, 333, 337, 344, 434, 467, 500

O nauczycielu (Augustyn) 334

O prawowitej wierze  416

O prawowitej wierze 296

O Trójcy Świętej (Augustyn) 334

O tym, czego dokonano pod jego zarządem (Suger)  417

O władzy  29

O zasadach  374

obyczajowość 32, 66-67, 112, 180, 208-210, 219, 222, 228, 262, 290, 315, 334, 336, 341, 443, 479, 522, 540, 545

Obyetnicze figury y proroctwa o Panie naszym Iezusie Krystusie Bogu 484

Odkupiciel, odkupienie  141, 142, 189, 292, 310, 420, 434, 461, 473, 474, 482, 485, 493, 495, 496, 497, 498, 499

Odysea  372

Oficjum Święta Głupców 519, 521

Opowieści Canterberyjskie 199, 207, 316

Ordo Prophetarum  494

Ordo Virtutum 445

otwartość dzieła  480

Ovide moralisé 174

pakt z diabłem  442-443, 448-449, 468

papież  23-28, 30, 85, 87, 96, 101, 109, 142, 151-153, 154, 210, 217, 276, 285, 292, 503, 511

Parsifal  134, 137, 152 - 153

Pasja (z Monte Cassino) 393

Pasja Alsfeldzka (Alsfelder Passion)  426, 427

Pasja z Arras (Eustachy Mercadé?) 493

Pasja z Donaueschingen 376

Pasja z Revello  405

Pasja ze Sterzing  330

Passauer Anonymus 91

Passion d’Auvergne 580

Passion du Palatinus 286

Passion of St Lawrence, The  453

Pastoor te Kalenberghe, De  269

Pathelin  532

Pč*legrinage de Jésu-Crist  493

Perceval  134

Peri tes enanthropeseos tu Logos 289

Periphyseon, De divisione naturae  324

personifikacja  158, 197, 204, 327, 454, 457, 462, 464, 478-479, 501, 514, 567

Persuasio brevis, quomodo astrologiae studium religioni Christianae non est adversum  440

piekło  418, 489, 497, 497, 516, 522, 524, 536, 549, 562

pielgrzymka  15, 31 (trasy), 79 (ofiara), 95 (liturgia), 96-98 (masowe), 132 (spirytualizacja), 133 (duchowa), 134 (Graal), 138 (patron), 155 (do relikwii królów), 212 (ucieczka z domu), 218 (hospicja), 219, 243 (komunikacja masowa), 352 (przewodniki), 355, 356, 426 (rola poznawcza), 469 (fabuła dramatu)

Piers Plowman 268, 316-317

Pieśń nad pieśniami 537

Pieśń o Rolandzie 14, 152

Pismo św. (biblia)  24, 70, 86, 90-93, 115, 125, 180, 189, 198, 268, 311, 317, 320, 326-328, 331, 369, 405, 409, 422, 428, 439, 460, 467, 477, 494, 544, 551

Play of the Sacrament  268, 447, 452

Pluto, ein gott aller reichthumb  544

Plutos  544

podania (etiologiczne)  98, 468

podmiotowość, 136, 160, 163, 199, 200, 204, 205, 206, 213, 289, 297, 334, 339, 344, 364, 385-548 (r. V)

Poetyka 55, 367, 372, 394

pokuta  15, 99, 107-108, 110, 148, 159, 183, 189, 200, 203, 397, 401, 405, 426-427, 430, 444-445, 458-462, 467, 472, 490, 540, 562-563, 569

Policraticus  338

Polska  20, 97, 144, 145, 219, 220, 225, 226, 229, 230, 258, 272, 306

polska literatura  11, 259, 331, 372, 400, 406, 454, 462, 475, 490, 496, 502, 504, 532, 537, 543-544, 562, 567, 569, 576

Pontyfikał arcybiskupów halickich  97

Portugalia  233, 436, 532

postać literacka 16 (bajkowa), 38 (zwierzę), 52-53 (w dramacie), 55 (zastępstwo), 72 (w sekwencji), 121 (alegoryczna), 158 (personifikacje), 174 (mitologiczne), 197 (psychologizm), 268 (anegdotyczna), 338 (pary homogeniczne), 345 (w centonie), 368 (w konstrukcji epizodycznej), 373 (różnicowane językowo), 375 (pary parodystyczne), 380 (zakres decyzji), 381 (herosi), 386 (ewolucja podmiotowości), 391 (charakteryzacja), 405 (głos  interpretujący), 421 (w misteriach), 439 (święci), 447 (diabeł), 449 (obiektywizacja wyobrażeń), 452 (karykatura), 455 (typy diabłów), 457 (alegorie), 459 (schematyczność), 461 (zgodność z fabułą), 462 (Każdy), 463 (Zima i Lato), 464 (mówiące imiona), 465 (dynamiczne), 466 (konsekwencje jej działań), 467 (wieloznaczność), 468 (celowość działań w moralitecie), 470 (Mądrość), 473 (alegorie zamiast Boga), 474 (Grzesznik), 475 (alegorie w misterium), 478 (typ zuniwersalizowany), 479 (zgodność z tematem), 480 (efekt komplikacji), 482 (wzór osobowy), 483 (samoistność), 487 (fikcyjna), 490 (występuje z roli), 491 (zaprzecza swej roli), 492 (w cyklu misteryjnym), 496 (scala obce materiały), 501 (Córy Boga), 505 (niereprezentatywna), 512 (zły człowiek zamiast diabła), 515 (uwypukla kontrast), 520 (w oficjum), 521 (Herod), 524-528 (w farsie), 537-541 (typy farsowe), 549 (sędziowie i księża), 552 (debata a akcja)

Postylla  434

potępienie (wieczne) 142, 172, 182, 250, 489, 508, 524, 525, 536, 567, zob. też piekło

Powieść o róży  268

powieść rycerska (romans)  14, 28, 134, 168, 262, 268-269, 452, 529, 538

prawda  12 (wróżby), 13 (ordalia), 20 (dokumentacja), 21 (tortury), 39 (interpretacja), 42 (gramatyka), 61 (wiara), 83 ("trzeba stworzyć"), 116 (objawienie), 158 (wyraz pośredni), 190 (intelligentia), 193 (nauka i ewangelizacja), 224 (bractwa), 242 (przekaz masowy), 278 (w świecie profanum), 283 (prawda wyobraźni), 303 (prawdziwość wiary), 313 (łaska i prawda), 314 ("droga, prawda i życie"), 315 (wielość prawd), 316 (sprawdzanie), 321 (prawda cielesna), 323 (empiryzm), 324 (prawda Boska), 326 (konstruktywizm), 336 (jawność), 346 (centon), 348 ("we wnętrzu człowieka"), 350 (zasłyszana), 351 (dowody), 364 (powszechność), 376 (zgodność ze źródłem), 385 (przyswajanie), 406 (inkwizycja), 407 (troska o prawdę), 408 (moralitet), 411 (tajemnica), 412 (twórczość literacka), 413 (zmyślenie), 414 (prawda obrazowa), 421 (misteria), 426 (podmiotowość), 429 (prawdy subiektywne), 442 (uzyskane od demonów), 443 (nędza prawdomównego), 455 (kłamstwo góruje), 456 (alegoryczna koncepcja prawdy), 457 (wachlarz prawdy), 471 (spowiedź), 506 (z ujawniania), 516 (obraza rytualna), 524 (farsa), 535 (metafora i komizm), 537 (misterium), 546 (konflikt prawd)

prawo rzymskie  558, 571

Prawo Salickie  10

prefiguracja  27, 157, 174, 174, 184, 359, 374, 484, 534

Proces qui a fait Misericorde contre Justice, Le  475

procesja  53, 95, 96, 132, 165, 196, 224, 227, 243, 259, 263, 264, 270, 305, 322, 353, 355, 393, 396, 396, 397, 398, 421, 443, 447, 536, 580

Processus Belial  565

Processus Satanae  565

Proslogion 317, 318

protestantyzm  92-93, 97-98, 124, 134, 152, 226, 264, 284, 339, 347, 358, 363, 420, 497, 501, 571, zob. też reformacja

prototyp  13, 30, 42-45, 48-49, 157, 248, 309, 470, 479, 530, 564

proza  262, 268, 291, 369, 373, 394, 399, 553

prozopopeja  54, 346, 371, 399

przedstawienia teatralne  52, 55-57, 128, 249, 251, 253, 255, 262-264, 329, 353, 358, 375, 400, 403-404, 406, 414, 427, 437, 443, 455, 475, 477, 510, 512, 514, 518, 523, 527, 545, 557, 579-580, 582, 584

przeistoczenie (transsubstancjacja)  284, 306, 317, 354, 446, 447

psalm  390, 414, 467, 491, 501

Psałterz Utrechcki  325

Psałterz z St Albans  325

psychologia  34, 47, 72, 119, 159-160, 163, 170-171, 176, 197, 204, 206, 211, 217, 222, 300, 305, 327, 335, 385, 457, 461, 466, 478, 480-482

Psychomachia 174

publiczność  49, 122, 241, 244, 267, 298, 305, 338, 394, 423, 429, 452, 490, 492, 515-517, 525-526, 532-533, 546, 566, 579, 582

pustelnik  80-85, 105, 112, 302, 399, 438, 445, 471

Quaestiones librorum de anima  332

Quaestiones super quartuor libros sententiarum  422

Quem quaeritis  374, 391

Queste del Saint Graal  134

Questiones super Librum de causis  125

Quodlibet  324

Quodlibeta Septem  207, 422

racjonalizacja teologii  93, 318

racjonalność  6, 17, 61, 65, 69, 118, 121, 127, 169, 170, 172, 184, 185, 201-203, 206, 268, 336, 357, 374, 418, 436, 453, 500, 515, 559

Raj  87

Rationale divinorum officiorum 90, 354, 411, 418, 445

Redentiner Osterspiel (Misterium Redencińskie) 373, 482, 488

reformacja  151, 153, 295, 303, 306, 477, zob. też protestantyzm

Regiment der jungen Kinder  301

Registrum Epistolarium 280

Regula Pastoralis  28

rekapitulacja (anakefalaiosis)  141, 169, 289, 307, 313 (przyczyna), 320 (“matka fabuł” dramatu religijnego), 333, 339, 347, 349, 350, 374, 410, 419, 462

rekwizyty  390, 403, 481 (Arma Christi)

renesans  172, 186, 195, 232, 472, 476, 527, 529, 544

Representatio Figurata in Festo Praesentationis Beatae Virginis Mariae in Templo 281

responsoria  390, 392, 396, 397, 467

Respublica  502

retoryka  60, 166, 174, 186, 311, 328, 348, 414, 421, 443, 459, 486, 524, 570

Revelaciones (Św. Brygida)  330

reżyseria  122, 263, 329, 391, 395, 426, 487, 494

Rhetorica Novissima  418

Robin i Marion  373

Rozmowa mistrza Polikarpa ze Śmiercią 400

Rozmyślanie przemyskie 326

rozprawa sądowa 20, 560, 561, 566

Rozprawa w Niebie  375, 437, 444, 493, 496-497, 501-502, 566-568

rzeźba  29, 73, 114, 120, 133, 140, 147, 270, 369

Rzym  15, 25, 71, 88, 126, 173 , 209, 210, 301, 544, 518

Sachsenspiegel  24, 137

Saint Valentin  433, 440, 453, 454

sakramentalia  97, 99, 102, 103, 105, 106, 284, 302

sakramentalizm  73, 78, 90, 100, 102, 110 , 111, 126, 148, 171, 177, 182, 183, 208, 217, 221, 258, 299, 317, 322, 339, 411, 415, 460, 462, 463, 481, 495, 501, 539, 563, 571

sakramenty  23, 101, 104, 179, 367

sakramenty - fabuła dramatu 379, 380, 383, 447, 460, 461, 462, 467, 482, 503, 563

sakramenty - liczba  103, 105, 106, 124, 571

sakramenty - obecność Boga/sacrum  107, 110, 115, 152, 171, 177, 362, 385, 387, 440, 453, 460

sakramenty - uczestnictwo  30, 98, 101, 102, 161, 227

samokontrola  84, 200, 202, 208, 212, 214, 216, 223, 274, 336, 344, 419, 469

satanizm 17, 179, 380, 442, 443, 451, 499, 505

satyra  31, 35, 265, 380, 458, 517, 583

sądy Boże (ordalia)  16-19, 22, 49, 210, 440

Scale of Perfection, The  455

scena  242 (środek przekazu), 267 (uliczna), 397 (sztuk procesyjnych), 421 (obwoźna), 436 (ontologiczna odrębność od widowni), 437 (na scenie), 481 (w kościele), 485 (a książka), 491 (scenografia), 497 (gondola), 502 (akcja za kulisami), 526 (rzeczywistość sceniczna), 543 ("jak dom mieszczanina"), 579 (uliczna czy w budynku), 582 (na freskach), 584 (uliczna)

Scivias  390, 445

Scriptum super Libros Sententiarum 291

semantyka  41, 45, 47-48, 130, 248, 292, 332

semiotyka  90, 340, 411

Sermones de diversis 419

Sermones Dominicales  400

Sermones in Cantica Canticorum 287, 563

Sevenste Bliscap 492, 504

Sexto Excarnaliorum  510

Sic et non  316

Singnore scribe  423

Sionspilger, Die  133

Skarga umierającego  331, 462, 470, 562

sondaren troost of Belyal, Der  566

soteriologia  90, 141, 160-161, 190, 467, 473

Sottie des sots triumphants qui trompent Chascun  560

Speculum de mysteriis ecclesiae  401

Speculum regum  28

Spel van de V (vijf) vroede ende V dwaeze Maegden  514

spel van Stragengys 262

Spel vanden Heilighen Sacramente vander Nyeuwervaert, Het  351 - , 445-447, 504

Spiel vom Leben der Heiligen Frau Susanna 545 

Spiel von dem heiligen Georg  545

spowiedź  11, 14 (w sądzie Bożym), 107 (sakrament pojednania), 108, 159 (osobista), 200, 461, 462, 471 (samopoznanie, fabuła dramatu), 491, 569

Stella 253

Stellarium 400

Straszliwe widzenie Piotra Pęgowskiego z Mazosz 564

subkultury  74, 298, 378, 541

Sugerii Abbatis Sancti Dionysii Liber de rebus in administratione sua gestis 417

Summa Collationum 253

Summa de animae consiliis 109

Summa de casibus poenitentiae 109

Summa fratris Alexandri  341

Summa quaestionum ordinarium 346

Summa theologiae (Summa theologica) 186, 313, 341, 413, 498

Summae quaestionum ordinarium 436

Summulae logicales 323

Supplementum Soelifodinae 100

symbol  53, 61, 64, 69-75, 106, 115, 118, 122-123, 128-132, 146, 147, 157, 165, 233, 247, 311, 316, 322, 329, 342, 390, 402, 416, 420, 424, 510, 536, 555, 557, 574

symultanizm (w kompozycji dzieła)  121, 122, 170, 185, 329, 438

synoptyczność (przedstawienia)  122

szkolnictwo  209 (katedralne), 249 (zakonne), 260  (brackie), 264 (miejskie), 468 (hellenistyczne), 472 (humanistyczne), 473 (jezuickie), 508 (bractw Wspólnego Życia)

sztuki wyzwolone  106, 192, 249, 442

śmierć  55, 91, 111, 120, 142, 203, 288, 310, 330, 335, 356, 405, 421, 440-441, 453, 461-462, 479, 482, 489-490, 497, 509, 546, 557, 561-563

śpiew  9, 53, 89, 96, 97, 145, 146, 150, 167, 239, 251, 252, 258 , 373, 388-390, 396, 414, 415, 451, 519, 521, 579

taniec śmierci  546

tańce  251, 274, 275, 510, 546, 579

Te Deum  394

tercjarze   148, 238

Terentius christianus 472

Teufels Netz, Des  499

Theologia christiana  316

Theophilus: Diversarum artium Schedula 193

tomizm  5, 184, 186

tortury  21, 406, 483-486, 555, 558

Tournoiement de l'Antéchrist 565

Towneley (cykl)  470, 490

Tractatus de combustione et reparatione Cantuarensis ecclesiae  541

Tractatus de erroribus Abaelardi  316, 350

Tractatus de interiori domo seu de conscientia aedificanda  337

Tractatus de memoria complectens tres libros in laudem memoriae 77

Tractatus de primo principio  349

Tragedia o Bogaczu i Łazarzu 476, 502, 570

traktat dialogowy  141, 250, 253, 346, 523

Transiturus  321

Tretise of Miraclis Pleyinge, A 253, 448, 477

Trionfi, I  515

Triunfo do Inverno 553

Truwanten 516

turniej rycerski  262, 270

Unam sanctam  23

Unde et memores  395

Upomnienie do Ewanielików 434

Utarczka krwawie wojującego Boga  557

Utopia  529

Vallis liliorum 337

Van den vos Reynaerde 10

Vasnacht und Vasten recht spiel, Der  553

Veelderhande geneuchlijcke dichten, tafelspelen ende refreynen 256

vera ikon (acheiropity)  129, 374

Vie de Saint Martin 132

Visio Alberici  330

Visio Sancti Pauli 437

Visitatio Sepulchri  389

Vita Christi  314

Vom Antichrist 528

wergeld, główczyzna  13

wersyfikacja  373, 454

Węgry  400

wiec sądowy  10, 32, 567

Wielkie zadania w stosunku do przyrody, mające na względzie pożytek ludzki 195

Wiener Meerfahrt, Der  583

Winter ende Somer  462-465, 552

Wisdom  455, 470

wizualna logika (Panofsky)  366, 377

wizualność, wizualizacja  38, 280, 284, 291-298, 302-303, 306, 323, 326, 342, 361-367, 370-371, 375, 377, 425, 486, 491, 501, 524

Włochy  37, 119, 226, 228, 229, 229, 232, 254, 366, 381, 405, 427, 472

wolna wola  161, 200, 207, 236, 316, 347, 422, 457-458, 472, 523, 563-564

Woman Taken in Adultery 555

wyobraźnia plastyczna 38, 133, 154, 174, 181, 196, 283, 305, 325, 326, 328, 330, 342, 343, 363, 371, 418, 449, 467, 486

Wyznania (Augustyn) 333

York (cykl), 537, 580

zabawa  53, 54, 56, 57, 68

zadośćuczynienie 288, 319, 568, zob. też odkupienie 

zasada streszczania  121, 369, 467, 484

zbawienie 23, 79, 92, 110, 111, 149, 150, 161, 177, 182, 190, 227, 229, 240, 250, 284, 285, 287, 302, 314, 383, 352, 362, 408, 443, 453, 454, 458, 460, 461, 471, 482, 486, 493, 495, 504, 514, 515, 525, 564, 574

Złota Bulla  26

Złota Legenda 132, 445

Żałosna tragedyja  475

żongler  57, 250, 252-259, 261, 298, 537, zob. też aktorstwo

życie wieczne 56, 154, 177, 220, 285, 417, 433, 435, 456, 461, 474, 502, 504, 565

żywe  obrazy  249, 374, 390, 490, 582

Żywot Pana Jezu Krysta  326

żywoty świętych  31, 81, 135-139, 155, 291, 396-397, 408, 410, 454-455