Andrzej Dąbrówka                                               Andrzej Dabrówka                            Andrzej Dabrowka
Średniowiecze. Korzenie
„Mała Historia Literatury Polskiej”
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005


W drukowanym podręczniku zamieszcznony jest indeks ogólny obejmujący jedynie 550 imion i nazwisk autorów dzieł, oraz badaczy, których opinie przytaczano; włączono tam także podstawowe tytuły utworów anonimowych (ok. 120).

Niniejsza strona uzupełnia podręcznik o pełne indeksy: nazw własnych (ok. 700), tytułów (ok. 500) i pojęć (ok. 400).

Podobnie jak w indeksie drukowanym nazwiska dawnych autorów są opatrzone datami życia, zaś numery stron, zawierających dłuższe omówienia lub przytoczenia są pogrubione.

Opinie na temat książki można wypowiadać na forum "Mediewistyka polska".