Andrzej Dabrowka; Andrzej Dabrówka; Andrzej Dąbrówka
ACTIVITEITEN NEERLANDISTIEK 1975-2004
Hoe zal het aflopen? Het is al afgelopen. [zie einde van deze pagina]


letterkundig
I. geschreven (1200 pp.):
1. boeken 2. inleidingen in boeken - 150 pp. 3. artikels - 175 pp. over modern Nederlands proza, poëzie, drama; interviews, o.a. met Willem Frederik Hermans

II. vertaald (2500 pp.)

1. Acht toneelstukken (1975-1988) - ca 430 pp. 2. Vijf bundels poezie (1978-1992) - 300 pp. 3. Zes prozaboeken (1980-1994) - 1800 pp. 4. Vertaalbijdragen aan bloemlezingen, tijdschriften, voor de radio etc. (1975-1996)
wetenschappelijk
III. Proefschrift
Untersuchungen über die mittelniederländischen Abele Spelen (Herkunft - Stil - Motive). Warszawa, 1990; 460 pp.

IV. Artikels: (300 pp.)
    1. Słownik języka niderlandzkiego. [rec. van: N.Mertens & E.Morciniec - Mały słownik holendersko- polski i polsko-holenderski. Klein woordenboek Nederlands-Pools, Pools-Nederlands] In: NOWE KSIĄŻKI 1978.22
     2. Paul van Ostaijens theorie van de zuivere lyriek semiotisch geinterpreteerd. In: NEERLANDICA WRATISLAVIENSIA I.1983:83-97
     3. Distributionsanalyse und Parameterstatistik als Instrumente der Philologie. In: LEUVENSE BIJDRAGEN 1988.3:285-299
     4. Die Textüberlieferung der Abele Spelen und der Sotternien. In: NEERLANDICA WRATISLAVIENSIA 1989.IV:7-46
     5. Epoche, Gattung, individueller Wert. Zur empirischen Stilgeschichte des mittelniederländischen Dramas. In: ZAGADNIENIA RODZAJOW LITERACKICH 1990.XXXIII:27-53.
    6. Die Eigennamen in den Abele Spelen und den Sotternien. In: NEERLANDICA WRATISLAVIENSIA 1991.V:19-46
    7. Frühestes weltliches Theaterrepertoire in den Niederlanden. In: ACTA PHILOLOGICA XX:1991:65-98
     8. Abele spelen. [20 pp. in de rubriek Bouwstoffen voor een lexicon van literaire genres]. In: ZAGADNIENIA RODZAJOW LITERACKICH 1992.XXXV:147-153 [in het Pools]
     9. Symbool en teken in de middeleeuwse media. In: Handelingen Regionaal Colloquium Neerlandicum, 11-15 mei 1993. Wrocław 1994:81-86
    10. Quando sagittari sagittaverunt papegay. Der Medienstreit im mittelniederländischen Theater betrieb. In: NEERLANDICA WRATISLAVIENSIA 1994.VII:77-96
     11. Symbool en teken in de middeleeuwse media (vroomheidsvormen en de culturele betekenis van de broederschappen) In: De Nieuwe taalgids 1995 LXXXVIII.4:289-306
     12. -. Ontologisch interpretatiekader voor het middeleeuwse drama. Ref. 7. Internasionale Kongres vir Neerlandistiek, Durban 4.-7. Aug. 1993. In: Tydskrif vir Nederlands en Afrikaans, 1995.2:7-18
     13. Recensie van het proefschrift van J.J.M. Beckers, Een boek voor alle tijden, Amsterdam 1993. In: Spiegel der letteren 1995.4.
     14. De Neidhartspiele en het abel spel Vanden Winter ende vanden Somer op een solre te Arnhem rond 1400 opgevoerd? In: Studien zur deutschen und niederländischen Sprache und Kultur. Festschrift für Jan Czochralski; Warszawa 1996.
    15. [Rec. van:] F.P. van Oostrom, W. van Anrooij (red.) Grote lijnen. Syntheses over Middelnederlandse letterkunde, 1995; In: Millennium, 1997.
Voor latere wetenschappelijke publicaties zie hier.


didactisch
V. cursussen

VI. lezingenWat is er eigenlijk gebeurd?
Sinds 1994 ben ik niet meer in Nederland of Belgie geweest. Ik heb mijn habilitatie-boek daar niet mogen schrijven. Mijn voorstel dus om mijn werkcontract met de Universiteit van Warschau niet te verlengen, werd zonder meer goedgekeurd en op 30 sept. 2000 ging ik weg. Het zou absurd zijn om voor hoogleraar Nederlandse letterkunde te solliciteren en in feite een persona non grata in Nederland te zijn. Mijn vertalersactiviteiten werden ook niet gewaardeerd, dus heb ik er afscheid van genomen (1997), en alle contacten met uitgevers op dit gebied verbroken.
 Vanaf 1 februari 2001 ben ik aangesteld door het Instituut voor Literair Onderzoek van de Poolse Academie van de Wetenschappen te Warschau, Werkgroep Middeleeuwse Letterkunde, op 30 october 2001 werd mijn habilitatie aanvaard, op grond van een theoretisch boek over de relaties tussen de vroomheidsvormen en middeleeuwse dramagenres ("Theater en het heilige in de middeleeuwen", hier de Engelse samenvatting). Ik ben intensief bezig om een nieuw beroep te leren (Middellatijnse en Oudpoolse letterkunde).