Start arrow Spotkania Mediewistyczne
Spotkania Mediewistyczne
Organizujemy ogólnopolskie zebrania naukowe pod nazwą SPOTKANIA MEDIEWISTYCZNE. Będą to jednodniowe zebrania robocze, podczas których cztery osoby zaprezentują wyniki swoich bieżących prac na różnymi zagadnieniami dotyczącymi literatury średniowiecznej. Po referatach nastąpi swobodna, robocza dyskusja.
Do udziału w SPOTKANIACH zapraszamy nie tylko literaturoznawców, ale też przedstawicieli innych dyscyplin mediewistycznych; przyjęliśmy zatem szeroką formułę interdyscyplinarną.
Potrzeba stworzenia takiego forum wymiany myśli i doświadczeń zarysowała się podczas konferencji "Mediewistyka literacka w Polsce" (IBL PAN, Warszawa 22-23 X 2001).
Szczególnie ważne wydaje się nam przyciągnięcie młodych badaczy i umożliwienie im konfrontacji merytorycznej i metodologicznej z przedstawicielami średniego i starszego pokolenia.
Zebrania będziemy organizować dwa razy do roku (w maju i w październiku), ale jeśli będzie więcej zgłoszeń, zebrania moga być częstsze.
Teresa Michałowska
  • Propozycje zebrań tematycznych  ( 1 pozycji )
    W tym dziale będą ogłaszane uzasadnione projekty nowych zebrań tematycznych (Call For Papers). Projektodawca deklaruje gotowość zorganizowania którejś z kolejnych sesji "Spotkań", po skompletowaniu panelu. Docelowo zestaw referatów powinien stanowić rdzeń książki zbiorowej na określony temat, tak jak np. materiały z majowej konferencji o Gielniowczyku, które w tej chwili czekają na grant i druk w serii "Studia Staropolskie". Jest to możliwe, gdyż ich redaktorem naczelnym jest inicjatorka "Spotkań" prof. Teresa Michałowska, seria zaś jest wydawana w Wydawnictwie IBL PAN.

  • Streszczenia referatów  ( 18 pozycji )

  • Programy spotkań  ( 24 pozycji )

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.