Start arrow Dyscypliny arrow Dramat i teatr arrow Sieć teatrologów
Sieć teatrologów | Drukuj |  E-mail
sobota, 11 marca 2006
Sieć polskich badaczy teatru i dramatu średniowiecznego
(w opracowaniu)
koordynator Andrzej Dąbrówka
Aktualne wiadomości (Forum)
 
13 Kongres SITM: 19-24 lipca 2010 (Giessen, RFN). Zaproszenie do zgłaszania przedstawień na festiwal (do 1 września 2008) oraz referatów na konferencję tutaj .
 
- Biuletyn SITM z marca 2007 (pdf 0,25 mB)
- Powołanie pełnomocnika SITM na Polskę.


Lista adresowa
Sylwetki uczestników
sieci dyscyplinarnej - deklaracje i dane nadesłane od badaczy

.
.
Piotr Bering (UAM) - gatunki teatralne i narracyjne
.
. Andrzej Dąbrówka (IBL PAN) -
.
Anna Drzewicka (UJ) - średniowieczny dramat francuski
.
. Teresa Jaroszewska (UŁ) - historyk języka francuskiego, m.in. średniowiecznej terminologii teatralnej w okresie Renesansu
. Henryk Jurkowski (em)- historyk i teoretyk teatru lalek
. Joanna Kazik (UŁ) - teatr i dramat średniowiecznej Anglii
. Kamil Kopania (UW) - związki sztuk plastycznych z teatrem, ceremonie liturgiczne, historia teatru lalek.
. Anna Loba (UAM) - średniowieczny teatr francuski
.
.
. Przemysław Marciniak (UŚ) - dramat, teatr i widowiska w Bizancjum.
. Maria Maślanka-Soro (UJ) - tradycja antyczna w literaturze włoskiej epoki średniowiecza; tragizm w wymiarze estetyczno-teatralnym
. Paweł Migasiewicz, doktorant w Instytucie Historii Sztuki UW; związki figur i obrazów z kultem;
. Piotr Morawski (IS PAN) - średniowieczne widowiska o świętych w kontekście ich kultu i hagiografii; historia i topografia świętych miejsc
. Magdalena Ryszka-Kurczab  - tradycja retoryczna i dialektyczna w kulturze europejskiej; genologia dramatu; komunikacyjne aspekty tekstów literackich
.
.
. Maciej Włodarski (UJ) -
książki o "sztuce umierania" dotykają spraw związanych z dramatem średniowiecznym, barokowy teatr religijny 
. Andrzej Wolański (AMuz Wr)-
dramat liturgiczny, śląski minnesang i meistergesang, retoryka; 
.
.


_

Publikacje
(aktualności tej dyscypliny)
 
- H. Jurkowski, Sacre rappresentazioni, "Teatr Lalek", nr 1-2 (84-85), 2006, s. 2-14 (wersja polska i angielska)
-
-
- P. Migasiewicz, Treści i funkcje figury Chrystusa w klasztorze Klarysek w Krakowie, „Ikonotheka” 17,  2004:29-46.
-
-
- A. Wolański, Dramat liturgiczny w średniowieczu. Wrocław 2005.
- Zwierciadło świata. Średniowieczny teatr francuski, pod redakcją Anny Loby, Gdańsk  2006 

Bibliografia
przekładów dramatu średniowiecznego na język polski
 
 

Projekty badawcze
:

  Pogranicza teatralności . Obrazowanie interakcyjne w formach i w świecie przedstawionym utworów kultury średniowiecznej
 

Konferencje planowane
:

 
13 Kongres SITM : 19-24 lipca 2010  obejmie cztery kręgi problemowe
  1. rękopisy, edytorstwo i bazy danych sztuk średnioweicznych
  2. błazen i karnawał
  3. przedstawienia przy szlakach handlowych
  4. kultura intelektualna a dramat średniowieczny
 
Ważne linki:

MRDS - Towarzystwo Dramatu Średniowiecznego i Renesansowego (USA; The Medieval and Renaissance Drama Society), wydaje rocznik "Research Opportunities in Medieval and Renaissance Drama".

SITM Międzynarodowe Stowarzyszenie Badaczy Teatru Średniowiecznego

Rocznik „
European Medieval Drama” 

 
Ostatnia aktualizacja ( czwartek, 08 maja 2008 )
Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.