Start arrow Sylwetki arrow Horowski, Aleksander
Horowski, Aleksander | Drukuj |  E-mail
pitek, 26 maja 2006
Aleksander Horowski OFMCap.

Ur. 1972 w Poznaniu
Dr teologii; od 2005 pracownik Instytutu Historycznego Kapucynów w Rzymie; od kwietnia 2008 jego dyrektor;
wykładowca WSD Kapucynów w Krakowie.

Adres:
Istituto Storico dei Cappuccini
C.ne Occidentale 6850 (GRA km 65.050)
CP 18382
I-00163  ROMA-BRAVETTA
tel.:  +39-06-66-052-512
kom.: +39-333-125-40-96
fax.: +39-06-66-052-532
e-mail: aleksanderh [at] libero.it 
www.istcap.org
.
Curriculum studiorum:
1999 - mgr teologii - PAT Kraków
2000 - lic. teologii fundamentalnej - PAT Kraków
2001/2002 - wolny słuchacz w Scuola Superiore di Studi Medievali e Francescani presso Pontificio Ateneum Antonianum w Rzymie
2004 - dr teologii - Pontificia Universita' Gregoriana w Rzymie

Zainteresowania:
Średniowieczna szkoła franciszkańska, a zwłaszcza: Aleksander z Hales (+1245); Św. Bonawentura (+1274) i Gilbertus Tornacensis (+1284).
 
Członkowstwo organizacji naukowych:
od 2007: Società Internazionale di Studi Francescani - Assisi
od 2008: Internationale Gesellschaft für Theologische Mediaevistik

 

 

Projekty:


 • Wydanie krytyczne niektóych kwestii dyskutowanych Aleksandra z Hales (series I-B oraz De novissimis okresu "postquam fuit frater")
 • Wydanie krytyczne Rudimentum doctrinae Gilberta z Tournai (razem z Pietro Maranesi).
 
 
Publikacje książkowe:

    • La ‘visio Dei’ come forma della conoscenza umana in Alessandro di Hales. Una lettura della «Glossa in quatuor libros Sententiarum» e delle «Quaestiones disputatae», (Bibliotheca seraphico-capuccina 73), Roma 2005. 24 cm., 376 s.
    • Bonawentura z Bagnoregio, Konferencje o sześciu dniach stworzenia albo oświecenia Kościoła. Wydanie synoptyczne tekstu oryginalnego redakcji A oraz B / Bonaventurae de Balneoregio, Collationes in Hexaëmeron seu illuminationes Ecclesiae. Editio synoptica textus originalis reportationum A ac B cum translatione polona, przekład i redakcja Aleksander Horowski OFMCap, Wydawnictwo "Serafin", Wydawnictwo "Unum", Kraków 2008, 30 cm, 680 ss.
    • Thomas de Celano, Memoriale. Editio critico-synoptica duarum redactionum ad fidem codicum manuscriptorum, curaverunt Felice Accrocca – Aleksander Horowski (Subsidia scientifica franciscalia, 12), Istituto Storico dei Cappuccini, Roma 2011, 24 cm, CXC+594 s.

 
Artykuły:

 • La ‘visio Dei’ nel sistema gnoseologico di Alessandro di Hales. Un approccio all’analisi della visione di Dio, w: Laurentianum 45 (2004) 431-545.
 • Le questioni sul giudizio finale di Alessandro di Hales. Introduzione ed edizione, in Collectanea Franciscana 75 (2005) 27-101.
 • Nel «Giardino serafico» all’ombra della chiara luce – a modo d’introduzione, w: All’ombra della chiara luce, a cura di A. Horowski (Bibliotheca seraphico-capuccina, 75), Roma 2005, 5-10.
 • Średniowieczni myśliciele franciszkańscy w «Powszechnej Encyklopedii Filozofii» Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu, w: Studia Franciszkańskie 15 (2005) 563-571.
 • Questione disputata «De dotibus animae» di Alessandro di Hales – Introduzione ed edizione, w: Verum - pulchrum - bonum. Miscellanea in onore di Servus Gieben, a cura di Gabriele Ingegneri e Yohannes Teklemariam (Bibliotheca seraphico-capuccina, 81). Roma 2006, 337-395.
 • [A.H. – Roland Prejs], Jerzy Cygan – in religione Marianus a Sobienie (1924-2006) – necrologio e bibliografia, w: Collectanea Franciscana 76 (2006) 721-729.
 • Zmysły duchowe wg Aleksandra z Hales, w: Studia Franciszkańskie 16 (2006) 29-44.
 • Aleksander z Hales a zasady interpretacji Pisma Świętego, w: Studia Antyczne i Mediewistyczne 4 [39] (2006) 195-206.
 • I prologhi dlle "Postillae" ai vangeli sinottici di Alessandro di Hales, w: Collectanea Franciscana 77 (2007) 27-62.
 • «Postillae Magistri Alexandri super Isaiam»: alla ricerca del loro autore, w: Collectanea Franciscana 77 (2007) 519-540.
 • "Distinctiones Primi Libri a prima ad decimam" del "Commento alle Sentenze" di Francesco della Marca [prezentacja wydania krytycznego opracowanego przez N. Mariani], w: Archivum Franciscanum Historicum 100 (2007) 327-337.
 • Uzasadnienie i znaczenie wcielenia Chrystusa według Aleksandra z Hales, w: Studia Franciszkańskie 17 (2007) 43-56.
 • Sacra Scriptura, w: Dizionario bonaventuriano. Filosofia - teologia - spiritualità, a cura di E. Caroli. Padova 2008, 695-700.
 • Doni dello Spirito Santo nella teologia di Alessandro di Hales, w: Naturaleza y gracia 55 (2008) 477-517.
 • Il sermone su san Fancesco "Surrexit Helyas, propheta quasi ignis" di Gilberto di Tournai, w: Collectanea Franciscana 78 (2008) 525-552.
 • Tractatus Magistri Alexandri De significationibus et expositione sacrarum Scripturarum: introduzione ed edizione critica, w: Collectanea Franciscana 79 (2009) 5-44.
 • Aleksander Horowski, Il ms. L.17.sup. dell’Ambrosiana e la tradizione manoscritta dei «Sermones dominicales et festivi» di Gilberto di Tournai († 1284), w: Archivum Franciscanum Historicum 102 (2009) 89-133.
 • Maria e la perfezione della vita religiosa nei sermoni sull’annunciazione di Gilberto di Tournai, w: Religioni et doctrinae. Miscellanea di studi offerti a Bernardino de Armellada in occasione del suo 80° compleanno, a cura di Aleksander Horowski (Bibliotheca seraphico-capuccina, 89), Roma 2009, 231-275.
 • Il concetto di «fructus» (spirituali) nei maestri di san Bonaventura, w: Miscellanea Francescana 109 (2009) 439-469.
 • Il concetto di frutti spirituali nei domenicani parigini contemporanei di san Bonaventura, w: Miscellanea Francescana 110 (2010) 164-183.
 • «Fructus» (spirituali) nel pensiero di san Bonaventura, w: Miscellanea Francescana 110 (2010) 369-397.
 • Sermoni francescani del manoscritto Pavia, Biblioteca Universitaria, Aldini 47, w: Archivum Franciscanum Historicum 103 (2010) 359-422.
 • Il rapimento mistico di san Paolo in san Bonaventura e suoi maestri, w: Doctor Seraphicus 57 (2010) 23-48.
 • «Illa que sursum est Ierusalem». Un sermone sull’eccellenza dell’Ordine Minoritico del ms. Aldini 47, w: Collectanea Franciscana 80 (2010) 563-580.

Redakcja i tłumaczenia:

 • Tadeusz Dzidek, Mistrzowie teologii: prezentacja – antologia tekstów – dyskusja. Współpraca: Ewa Hop, Aleksander Horowski, Marek Kita, Piotr Sikora. Kraków 1998. 24 cm., 750 s.
 • Dokumenty i świadectwa pierwszego stulecia [kapucynów]. Wyboru tekstów, tłumaczenia i opracowania dokonał Zespół w składzie: Wiesław Block OFMCap, Aleksander Horowski OFMCap, Janusz Kaźmierczak OFMCap, Marek Miszczyński OFMCap, Andrzej Zębik OFMCap, (Reforma kapucyńska, I), Kraków 2004. 21 cm., 1324 s.
 • All’ombra della chiara luce. A cura di Aleksander Horowski (Bibliotheca seraphico-capuccina, 75). Roma, Istituto Storico dei Cappuccini, 2005. 24 cm., 555 s.
 • Religioni et doctrinae. Miscellanea di studi offerti a Bernardino de Armellada in occasione del suo 80° compleanno, a cura di Aleksander Horowski (Bibliotheca seraphico-capuccina, 89), Roma 2009. 24 cm., 814 s.


 
Ostatnia aktualizacja ( sobota, 28 maja 2011 )
< Poprzedni   Następny >
Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.