Start arrow Czytelnia arrow Bibliografie arrow M. SAKOWSKA - Bibliografia artykułów poświęconych kobiecie w średniowieczu
M. SAKOWSKA - Bibliografia artykułów poświęconych kobiecie w średniowieczu | Drukuj |  E-mail
sobota, 01 marca 2008

Magdalena Sakowska

Bibliografia artykułów poświęconych kobiecie w średniowieczu

(szkic)

 

 

 

Banaszkiewicz J., Wątek „ujarzmienia kobiet“ jako składnik tradycji o narodzinach społeczności cywilizowanej. Przekazy „słowiańskie” wcześniejszego średniowiecza, w: Człowiek w społeczeństwie średniowiecznym, pod red. R. Michałowskiego, Warszawa 1997, s. 27-44.

Bartosz A., Francuska powieść wieków średnich i jej czytelniczki, w: Kobieta w kulturze średniowiecznej Europy, pod red. A. Gąsiorowskiego, Poznań 1999, s. 111-114.

Chodor J., Wizerunki kobiet w kronikarstwie krajów Europy Środkowo-Wschodniej (XI-XII wiek), w: Uniwersalizm i regionalizm w kronikarstwie Europy Środkowo-Wschodniej, pod red. U. Borkowskiej, Lublin 1996, s. 268-297.

Chojnowska I., Celtyckie źródła postaci królowej Geniewry w powieściach Chrétiena de Troyes, w: Kobieta w kulturze średniowiecznej Europy, pod red. A. Gąsiorowskiego, Poznań 1999, s. 121-127.

Dembińska M., Wzorzec kobiety słowiańskiej w kronikach Galla Anonima, Kosmasa i Nestora, w: Kultura średniowieczna i staropolska. Studia ofiarowane Aleksandrowi Gieysztorowi w pięćdziesięciolecie pracy naukowej. Warszawa 1991, s. 417-426.

Dybeł K., Dame courtoise – bogini czy niewolnica? Na przykładzie „Ereka i Enidy” Chrétiena de Troyes, w: Kobieta w kulturze średniowiecznej Europy, pod red. A. Gąsiorowskiego, Poznań 1999, s. 129-132.

Dybeł K., Nie wierz nigdy kobiecie: o średniowiecznym „omnes time” i co z tego wynikło, w: Niebezpieczeństwo w literaturze dawnej, pod red. A. Loby, M. Loby, Poznań 2007, s. 9-17.

Górecka-Kalita J., Ave Eva. Féminité funeste et féminité rédemptrice dans les romans du Graal composés au XIIIe siècle, [w:] La femme dans la littérature française - symbole et réalité, Opole 1999.

Górecka-Kalita J.La Vierge, la Veuve et la Mariée. Trois figures féminines dans le Perlesvaus, [w:] Contez me tout. Mélanges offerts Ă?  Herman Braet, Louvain 2006, s. 199-208.

Grzesik R., Adelajda, rzekoma księżniczka polska na tronie węgierskim, w: Kobieta w kulturze średniowiecznej Europy, pod red. A. Gąsiorowskiego, Poznań 1999, s. 47-53.

Iwańczak W., Elżbieta Ryksa z domu Piastów – córka Przemysła II, w: Kobieta w kulturze średniowiecznej Europy, pod red. A. Gąsiorowskiego, Poznań 1999, s. 55-59.

Jurek T., Wędrowni rycerze i ich damy, w: Kobieta w kulturze średniowiecznej Europy, pod red. A. Gąsiorowskiego, Poznań 1999, s. 61-70.

Kalińska K., Sybilla Renu. Muzyczny wizerunek świętej Hildegardy z Bingen, w: Kobieta w kulturze średniowiecznej Europy, pod red. A. Gąsiorowskiego, Poznań 1999, s. 205-208.

Kowalewska M., Prophetissa teutonica – święta Hildegarda z Bingen, życie i dzieło, w: Duchowość i religijność kobiet dawniej i dziś, pod red. E. Pakszys, L. Sikorskiej, Poznań 2000, s. 29-46.

Kowalski J., Kamilla – królowa i rycerz, w: Kobieta w kulturze średniowiecznej Europy, pod red. A. Gąsiorowskiego, Poznań 1999, s. 133-140.

Krawiecka E., Jawnogrzesznica i święta. W kręgu tematu Marii Magdaleny w literaturze i sztuce wieków średnich, w: Kobieta w kulturze średniowiecznej Europy, pod red. A. Gąsiorowskiego, Poznań 1999, s. 171-180.

Kumaniecki K., Podanie o Wandzie w świetle źródeł starożytnych, w: tegoż, Scripta minora, Wrocław 1967, s. 533-542.

Loba A. La Vierge et les femmes dans les Miracles de Notre-Dame par personnages”, w: Kobieta w kulturze średniowiecznej Europy, pod red. A. Gąsiorowskiego, Poznań, PTPN, 1995, s. 115-120.

Loba A.„L’Estoire de Griseldis”: du miroir au spectacle, w: Jeux de la variante. Mélanges offerts à Anna Drzewicka, Kraków, Viridis, 1997, s. 231-241.

Loba A. Le projet du bonheur conjugal dans „Le Mesnagier de Paris”, Studia Romanica Posnaniensia, XXIX, 2003, s. 31-40.

Loba A. Kobiecym głosem. Wokół „Księgi ku pouczeniu córek rycerza de La Tour Landry”, w: Głos kobiecy, głos męski. Obcy w dawnych literaturach romańskich, red. M. Pawłowska, Wrocław, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2004, s. 11-19.

Loba A. Między sacrum a profanum: małżeństwo w późnośredniowiecznych francuskich traktatach dla kobiet, w: Sacrum. Obraz i funkcja w społeczeństwie średniowiecznym, pod red. A. Pieniądz-Skrzypczak i J. Pysiaka, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005.

Michalski M., Jadwiga Śląska: między ideałami władczyni i świętej. Kilka uwag o wzorcach hagiograficznych, w: Duchowość i religijność kobiet dawniej i dziś, pod red. E. Pakszys, L. Sikorskiej, Poznań 2000, s. 63-72.

Michałowska T., Gertruda i jej modlitwy, w: tejże, Mediaevalia i inne, Warszawa 1998, s. 7-25.

Mokosa M., Kobieta w najstarszej księdze miejskiej Szczecina 1305-1352, W; Kobieta w kulturze średniowiecznej Europy, pod red. A. Gąsiorowskiego, Poznań 1999, s. 71-77.

Piotrowska E. Św. Brygida – wzorzec osobowy i duchowo-kulturowy nordyckiego średniowiecza, w: Duchowość i religijność kobiet dawniej i dziś, pod red. E. Pakszys, L. Sikorskiej, Poznań 2000, s. 75-96.

Posturzyńska M. Christine de Pisan – pisarka przełomu epok, w: Dawne literatury romańskie. Specyfika – związki – dziedzictwo, pod red. M. Abramowicza, P. Matyaszewskiego, Lublin 2002, s. 23-32.

Rościszewska D., Kobieta w grafice i rysunku przełomu średniowiecza i Renesansu, w: Kobieta w kulturze średniowiecznej Europy, pod red. A. Gąsiorowskiego, Poznań 1999, s. 257-258.

Rychlewicz D., Pozycja społeczna kobiety w świetle “Lais” Marie de France, w: Kobieta w kulturze średniowiecznej Europy, pod red. A. Gąsiorowskiego, Poznań 1999, s. 147-150.

Sikorska L., „Księga” Margery Kempe: użycia i nadużycia krytyki feministycznej a badania nad literaturą średniowiecza, w: Krytyka feministyczna. Siostra teorii i historii literatury, pod red. G. Borkowskiej, L. Sikorskiej, Warszawa, IBL, 2000, s. 85-93.

Sikorska L., W poszukiwaniu własnego głosu: Margery Kempe i autorytet słowa pisanego, w: Duchowość i religijność kobiet dawniej i dziś, pod red. E. Pakszys, L. Sikorskiej, Poznań 2000, s. 97-112.

Skibiński, E., Modląca się księżna Gertruda – władczyni między światem a Bogiem, w: Duchowość i religijność kobiet dawniej i dziś, pod. red E. Pakszys, L. Sikorskiej, Poznań 2000, s. 21-28.

Skibiński E., Postaci kobiet w kronikach Galla Anonima i Mistrza Wincentego, w: Humanistyka i płeć, t. 1: Publiczna przestrzeń kobiet: obrazy dawne i nowe, pod red. E. Pakszys, W. Hellera, Poznań 1999, s. 19-37.

Skierska I., Święta „kobiece” w polskim średniowiecznym ustawodawstwie synodalnym, w: Kobieta w kulturze średniowiecznej Europy, pod red. A. Gąsiorowskiego, Poznań 1999, s. 79-88.

Słupecki L., „Vanda mari, Vanda terrae, aeri Vanda imperet”. The Cracovian tripartite earth-heaven-sea formula and her Old-Icelandic, Old-Irish and Old-High-German counterparts, “Światowid” 40, 1995, s. 158-167.

Srebro-Fila B., Kobieta w krzywym zwierciadle starofrancuskiej literatury, w: Kobieta w kulturze średniowiecznej Europy, pod red. A. Gąsiorowskiego, Poznań 1999, s. 141-146.

Szafrański W., Krakowska Wanda tracką Bendidą (Przyczynek do poznania wpływów trackich na kulturę duchową ziem polskich w starożytności), „Balcanica Posnaniensa” 7, 1995, s. 343-349.

Wiesiołowski W., Zmiany społecznej pozycji kobiety w średniowiecznej Polsce, w: Kobieta w kulturze średniowiecznej Europy, pod red. A. Gąsiorowskiego, Poznań 1999, s. 41-46.

Wysokińska J., Heloiza – humanistka harmonii, w: Duchowość i religijność kobiet dawniej i dziś, pod red. E. Pakszys, L. Sikorskiej, Poznań 2000, s. 47-62.

ÂŻółkiewska E. D., Fabliaux, kobiety i uczeni, w: Głos kobiecy, głos męski. Obcy w dawnych literaturach romańskich, red. M. Pawłowska, Wrocław, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2004, s. 35-41.

ÂŻółkiewska E. D., Postacie kobiece w literaturze francuskiej XII i XIII wieku, w: Kobieta w kulturze średniowiecznej Europy, pod red. A. Gąsiorowskiego, Poznań 1999, s. 101-110.

Ostatnia aktualizacja ( pitek, 07 marca 2008 )
< Poprzedni   Następny >
Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.