Start arrow Spotkania Mediewistyczne arrow Programy spotkań arrow 4-6 czerwca 2008 SPOTKANIA MEDIEWISTYCZNE 18 (Wincenty Kadłubek)
4-6 czerwca 2008 SPOTKANIA MEDIEWISTYCZNE 18 (Wincenty Kadłubek) | Drukuj |  E-mail
poniedziaek, 12 maj 2008

18 Spotkania Mediewistyczne

4-6 czerwca 2008 (środa-piątek)

IBL PAN Warszawa, Nowy Świat 72, Pałac Staszica, sala 144, 019A

Nowe badania nad Kronika,

biskupa Wincentego Kadłubka

 Streszczenia referatów http://www.mediewistyka.net/content/view/210/

Organizują Doc. A. Dąbrówka (IBL PAN) i Dr W. Wojtowicz (Uniw. Szczeciński)

 

Program

 


Środa 4 czerwca, Pałac Staszica, sala 144

 

Polityka

 

10,30 Otwarcie konferencji

10,40 Henryk Samsonowicz, Sytuacja polityczna, w jakiej działał Wincenty.

11,00 Janusz Bieniak, Jak Wincenty rozumiał i przedstawiał ustrój państwa polskiego.

11,20 Edward Skibiński, Kryzysy władzy w kronice Wincentego.

11,40-12,30 Dyskusja

12,30-13,20 Przerwa

 

13,20 Przemysław Wiszewski, Co z tą Polską? Patria - Polonia w kronice Kadłubka.

13,40 Janusz Sondel, Wincenty zw. Kadłubkiem jako apologeta prawa rzymskiego.

14,00 Vratislav Vaníèek, Interpretace vztahĂą mezi Pøemyslovci a Piastovci ve 12. století v kronice mistra Wincentyho (Kadłubka).

14,20-14,50 Dyskusja

14,50-15,00 Przerwa

 

15,00 Leszek P. Słupecki, Krak i Wanda przed Kadłubkiem, w czasach Kadłubka, u Kadłubka i po Kadłubku.

15,20 Karol Kollinger, Dlaczego Mistrz Wincenty przemilczał kaźń Piotra Włostowica.

15,40-16,30  Dyskusja

 


 

Czwartek 5 czerwca, Pałac Staszica, sala 019A (naprzeciw biblioteki IBL)

 

Religia

 

10,30-11,00  Antoni Czyż, Duchowość i poglądy teologiczne Wincentego w świetle Kroniki.

11,00-11,20 Dyskusja

Nauka

 

11,20 Dragos Calma, Identyfikacja źródeł „Kroniki” przy pomocy programu Dramo.

11,40 Zenon Kałuża, O lekturach filozoficznych Mistrza Wincentego

12,00 Katarzyna Chmielewska, Recepcja rzymskiej literatury antycznej w kronice Wincentego.

12,20-12,50 Dyskusja

12,50-13,30 Przerwa

 

13,30  Ryszard Grzesik, Południowosłowiańskie wątki w małopolskiej tradycji historycznej XIII wieku.

13,50  Adam Krawiec, Wyobrażenia geograficzne w kronice Wincentego.

14,10-14,30 Dyskusja

14,30-15,00 Przerwa

 

15,00  Paweł ÂŻmudzki, Mistrz Wincenty jako interpretator Anonima zw. Gallem.

15,20 Wojciech Mrozowicz, Czy Kadłubek był zrozumiały? O skrótach i uproszczeniach jego  dzieła.

15,40-16,30  Dyskusja

 


     

Piątek 6 czerwca, Pałac Staszica, sala 019A (naprzeciw biblioteki IBL)

 

Estetyka

 

10,30 Jakub Z. Lichański, Między tradycją a nowoczesnością: prologi do kronik Anonima zw. Gallem oraz Mistrza Wincentego. Analiza retoryczna.

11,00 Piotr Bering, Co Kadłubek mógł wiedzieć o teatrze?

11,20 Bogdan W. Brzustowicz, Realia kultury rycersko-dworskiej w kronice Mistrza Wincentego.

11,40-12,10 Dyskusja

12,10-13,00 Przerwa

 

13,00 Marek Cetwiński i Jacek S. Matuszewski, Metodologia wyrażania pożądanej koncepcji ustrojowej w „Kronice” Wincentego i jej współczesne implikacje.

13,20 Jacek Banaszkiewicz, Narrator w przebraniu - o przedstawieniu pewnego epizodu w kronice Wincentego.

13,40-14,10 Dyskusja

14,10-14,30 Przerwa

 

14,30 Adrien Quéret Podesta, Funkcja Listu Kolomana Węgierskiego w kronice Wincentego.

14,50  Robert Bubczyk, Wpływ pisarstwa Jana z Salisbury na kronikę Mistrza Wincentego na przykładzie wybranych fragmentów utworu (literacki portret Kazimierza Sprawiedliwego).

15,10-16,00  Dyskusja końcowa

___________
Ostatnia aktualizacja ( poniedziaek, 12 maj 2008 )
< Poprzedni   Następny >
Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.