Start arrow Spotkania Mediewistyczne arrow Programy spotkań arrow 3 marca 2010 WARSZAWA - 22 Spotkania Mediewistyczne: Kazania Świętokrzyskie
3 marca 2010 WARSZAWA - 22 Spotkania Mediewistyczne: Kazania Świętokrzyskie | Drukuj |  E-mail
roda, 10 luty 2010

22

Kazania Swie¸tokrzyskie

Geneza, przekaz, tekst, kontekst --- po lekturze nowej edycji

 
Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa, ul. Nowy Świat 72: Pałac Staszica, sala 144  
Zebranie 3 marca 2010 (środa) zorganizował Krzysztof Bracha

Program

W czas dla każdego referatu wliczono 10 minut na dyskusję 

 

10.30   Marek Derwich, Jeszcze raz o pochodzeniu ‘Kazań świętokrzyskich’.

11.00  Tadeusz M. TrajdosWokół genezy i pochodzenia ‘Kazań świętokrzyskich’.

11.30-11.45.  Przerwa

 

11.45  Tadeusz Witczak, Nad relikwią prozy polskiej.

12.3Bogdan Walczak, Uwagi o transkrypcji ‘Kazań świętokrzyskich’.

13.00-13.30.  Przerwa

 

 

13.30 Jakub Z. Lichański,  ‘Kazania Świętokrzyskie’ - aspekt retoryczny.

14.00 Krzysztof Obremski, Retoryka ponad gramatyką (składnią)? O konstrukcji 
"a są słowa Syna Bożego" i tradycjach literackich ‘Kazań świętokrzyskich’.

14.30 Tomasz Mika, Kazania świętokrzyskie’ jako obiekt badań filologicznych. Pomiędzy literaturoznawstwem a językoznawstwem.

15.00-15.10.  Przerwa

 

 15.10 Zdenek Uhliø,  O Ă?eèech nedìlních a sváteèních Tomáše ze Štítného: Problém èeské a latinské transmise kazatelských textĂą.

15.40 Krzysztof Bracha, Noty łacińskie w ‘Kazaniach świętokrzyskich’.

 

16.10-16.30  Uwagi i wnioski; zamknięcie konferencji

 

 

Streszczenia referatow   

 

< Poprzedni   Następny >
Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.