Start arrow Spotkania Mediewistyczne arrow Programy spotkań arrow 4-6 czerwca 2014 Gall Anonim - Spotkania Mediewistyczne 27
4-6 czerwca 2014 Gall Anonim - Spotkania Mediewistyczne 27 | Drukuj |  E-mail
sobota, 03 maja 2014

SPOTKANIA MEDIEWISTYCZNE  27 

Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa, ul. Nowy Świat 72: Pałac Staszica, sala 144 


Co nowego w badaniach nad Gallem? 

 4-6 czerwca 2014 (środa-piątek) 


afisz pdf

Program 

streszczenia referatów

 
ŚRODA 
10,30–11,30 I sesja
1. Dorota Gacka – Przegląd koncepcji dotyczących pochodzenia Galla Anonima. Od Kromera do badaczy współczesnych.
2. Daniel Bagi – Jeszcze raz o pochodzeniu Galla: Czy mógł on pochodzić z Bambergu?
3. Anna Czerniecka-Haberko – Gall Anonim w pracach J. Wenty i T. Jasińskiego – dychotomia poznawcza.
11,30-12,30 Dyskusja
12,30- 13,00 Przerwa
13,00-14,30 II sesja
4. Janusz Sondel– Elementy prawa rzymskiego w Kronice Galla Anonima.
5. Marek Cetwiński – Idee gregoriańskie w kronice Anonima tzw. Galla.
 
14,30-16,00 Długa przerwa
16,00-18,00 III sesja
6. Norbert Delestowicz – Rządy Bolesława II Szczodrego w świetle Kroniki polskiej Anonima tzw. Galla
7. Przemysław Wiszewski – Dlaczego jedna kronika? O nie-unitarystyczną analizę genezy dzieła Anonima.
 

CZWARTEK 
 
10,00-11,30 IV sesja
8. Edward Skibiński – Kilka uwag o poetyce Kroniki Galla.
9. Piotr Bering – Czy istnieje komunikacja parateatralna w dziele Galla Anonima?
10. Maciej Eder – Autorstwo "Kroniki" Anonima zwanego Gallem w świetle badań stylometrycznych: rekonesans.
 
11,30-12,00 Przerwa
12,00-13,30 V sesja
11. Tomasz Jasiński – Utwory poetyckie Galla Anonima.
12. Mieczysław Mejor – Uwagi nad książką Tomasza Jasińskiego "Kronika Polska Galla Anonima w świetle unikatowej analizy komputerowej nowej generacji”, Poznań 2011.
13. Piotr Stępień – Gall, proemium, pp. 8, 13 - 9, 1 (ed. K. Maleczyński). Analiza metryczna.
 
13,30-15,00 Długa przerwa
15,00-17,00 VI sesja
14. Laszlo Tapolcai – "Tribus diebus noctibusque". Długa podróż księcia Bolesława Krzywoustego od morza do nieba (i z powrotem).
15. Paweł Kozioł – Gesta o pokucie. Konstrukcja kroniki Galla a jej wymowa ideowa.

PI¡TEK 
10,00-11,30 VII sesja
16. Katarzyna Chmielewska – Hektor i Mojżesz. Reminiscencje antycznego świata w Kronice polskiej Anonima tzw. Galla.
17. Stanisław Rosik – O pożytku z lektury Galla Anonima w badaniu po-Gallowych czasów. Na przykładzie pomorskich podbojów Bolesława Krzywoustego.
18. Maciej Gaździcki – Dzieje Polski według Galla a dziewiętnastowieczna polska powieść historyczna.
 
11,30-12,00 Przerwa
12,00-13,30 VIII sesja
19. Ryszard Grzesik – Bolesław Chrobry a ziemie naddunajskie w oczach Galla.
20. Wojciech Mrozowicz – "Sicut eadem narrat cronica". W sprawie recepcji kroniki Anonima zw. Gallem na średniowiecznym Śląsku.
21. Adam Krawiec – Mentalna mapa Słowiańszczyzny Galla Anonima i jej znaczenie w dyskusji nad jego pochodzeniem.
 
13,30-15,00 Dyskusja końcowa 
 

 
Organizatorzy: A. Dąbrówka (IBL PAN), E. Skibiński (UAM), W.Wojtowicz (USz)

 
Partner – Instytut Węgierski w Warszawie
 

 
AKTUALNY PROGRAM I STRESZCZENIA http://www.mediewistyka.pl/content/view/341/35/

 
 
Ostatnia aktualizacja ( roda, 04 czerwca 2014 )
Następny >
Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.