Streszczenia 4 spotkania | Drukuj |  E-mail
poniedziaek, 30 maja 2005

4

 13 maja 2003 (wtorek), godz. 10.30
Warszawa, ul. Nowy Świat 72, Pałac Staszica, sala im. Mickiewicza (144)
Bogurodzica
Antoni Czyż (Siedlce) -- Problemy interpretacji Bogurodzicy (część najstarsza).
-- Nowe propozycje dotyczą kilku obszarów: Transkrypcja; Znaczenia literalne tekstu; Analiza strukturalna obu strof; Konteksty teologiczne (mariologia, teologia Deesis, teologia apofatyczna).


Jean-Philippe Hashold (Amiens)- Dlaczego pod Grunwaldem śpiewano Bogurodzicę?

Tematem referatu jest duchowa konkurencja między Zakonem Krzyżackim i Polakami w okresie poprzedzającym bitwę pod Grunwaldem w 1410 r. Na podstawie pierwszych kronik Zakonu, polskich annałów i poezji z szczególnym uwzględnieniem Bogurodzicy pokazuję silną rywalizację o łaskę Bożą pomiędzy Zakonem a Polakami. Bogurodzica należy do nurtu piśmiennictwa przeciw Krzyżakom i służyła Polakom do określenia się jako naród chrześcijański wobec Zakonu i zachodnich państw chrześcijańskich .

BIBLIOGRAFIA (WYBÓR)

MICHAŁOWSKA, Teresa, Średniowiecze, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995 i 2000.
WYDRA, Wiesław, Dlaczego pod Grunwaldem śpiewano Bogurodzicę?, Biblioteka Literacka Poznańskich Studiów Polonistycznych, t. 28, Poznań 2000.

DUSBURG, Peter von, Chronicon Terrae Prussiae, wyd. Max Toeppen, w: Scriptores rerum Prussicarum I, Leipzig 1861, str. 21-219.
Di kronike von Pruzinlant des Nicolaus von Jeroschin, wyd. Ernst Strehlke, w: Scriptores rerum Prussicarum I, Leipzig 1861, str. 291-648.

Puncta accusacionis ex parte Polonorum contra cruciferorum coram concilia constanciense, in Lites ac res gestae inter Polonos Ordinemque Cruciferorum, tomus IIIus, wyd. Tytus Działyński, Posnaniae, 1856, str. 151-162.
Rocznik Kujawski 1202-1376, wyd. August Bielowski w: Pomniki Dziejowe Polski III, Lwów 1879, str. 204-212.
Polnische Berichte, w: Scriptores rerum Prussicarum II, Leipzig 1863, str. 720-731.
Ostatnia aktualizacja ( wtorek, 11 padziernika 2005 )
< Poprzedni   Następny >
Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.