12. 11 maja 2005 | Drukuj |  E-mail
poniedziaek, 30 maja 2005

12

11 maja 2005
Warszawa, ul. Nowy Świat 72, Pałac Staszica, sala im. Mickiewicza (144)
"Deo cantando cum Cytarista".
W pięćsetlecie śmierci bł. Władysława z Gielniowa.
(organizuje Prof. Roman Mazurkiewicz, Kraków)

Program
(ten program z godzinami wystąpień)

Streszczenia referatów


1. Prof. dr hab. Wiesław Wydra (UAM, Poznań)
O Władysławie z Gielniowa – po piętnastu latach.

2. O. prof. dr. hab. Wiesław Franciszek Murawiec (PAT, Kraków)
Rozwój kultu bł. Władysława z Gielniowa.

3. Dr Alicja Szulc (UAM, Poznań)
"Sermone et cantico". O instrumentach religijnej dydaktyki bernardynów w późnym średniowieczu.

4. Mgr Andrzej Jazdon (UAM, Poznań)
Muzyka w klasztorach bernardyńskich.

5. Dr Katarzyna Krzak (UAM, Poznań)
Ikonografia bł. Władysława z Gielniowa.

6. Prof dr hab. Wacław Twardzik (IJP PAN, Kraków)
Uwagi tekstologa skreślone z nadzieją na ponowną edycję utworów Władysława z Gielniowa.

7. Dr Jan Godyń (UJ)
Interpunkcja w polskich utworach Władysława z Gielniowa – uwagi do transkrypcji.

8. Prof. dr. hab. Roman Maria Zawadzki (PAT, Kraków)
W kręgu poetyckich i warsztatowych inspiracji Władysława z Gielniowa.

9. Dr hab. Paweł Stępień (UW)
Kilka uwag o pieśni Władysława z Gielniowa „Jasne Krystowo oblicze...”.

10. Dr Rafał Wójcik (UAM, Poznań)
Władysława z Gielniowa komentarz do „Pieśni nad pieśniami”.
< Poprzedni   Następny >
Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.