Start arrow Kongres Mediewistów arrow II Kongres Mediewistów Polskich
II Kongres Mediewistów Polskich | Drukuj |  E-mail
wtorek, 31 maja 2005

II Kongres Mediewistów Polskich

W dniach 19 – 21 września 2005 roku odbędzie się w Lublinie II Kongres Mediewistów Polskich.
Jego organizacja została powierzona Uniwersytetowi Marii Curie-Skłodowskiej, który we współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim przygotowuje zjazd wszystkich zainteresowanych historią średniowiecza. Stały Komitet Mediewistów Polskich zaprasza wszystkie osoby zainteresowane historią tej epoki do wzięcia czynnego udziału w sesjach, dyskusjach i spotkaniach przygotowywanych z tej okazji.

Podobnie jak poprzednim razem, we wrześniu 2002 roku w Toruniu, chcemy uczynić z Kongresu spotkanie wszystkich badaczy i miłośników średniowiecza niezależnie od uprawianej dyscypliny naukowej czy kierunku zainteresowań historycznych. Zależy nam na aktywnym udziale historyków sztuki, idei i filozofii, archeologów, archiwistów i numizmatyków, historyków prawa i literatury, heraldyków i językoznawców ze wszystkich ośrodków badawczych w kraju. Wierzymy, że jednym z warunków rozwoju polskiej mediewistyki jest konfrontacja różnych punktów widzenia i odmiennych poglądów naukowych. Chcemy, by Kongres Lubelski stał się prawdziwym centrum debat i sporów na wszystkie tematy związane z epoką średniowiecza.

W ciągu trzech dni spotkania co najmniej jedna sesja jest przewidziana jako forum dostępne dla wszystkich chętnych, którzy zechcą przedstawić własny referat. Organizatorzy zapewnią osobom zgłaszającym się możliwość wystąpienia, a tytuł wykładu i nazwisko prelegenta zostaną wprowadzone do programu zjazdu. Warunkiem będzie zgłoszenie do Biura Organizacyjnego pełnego tytułu referatu wraz z krótkim, ale dokładnym opisem proponowanej problematyki. Mamy nadzieję, że ogólnodostępna sesja kongresowa znacznie rozszerzy krąg aktywnych uczestników naszej debaty. Pozostałe dni zostaną wypełnione programem przygotowanym przez Stały Komitet Mediewistów Polskich składającym się z 12 sesji obejmujących różne tematy i kierunki naukowe. Zapraszamy wszystkich do udziału w tym wielkim spotkaniu całego środowiska mediewistycznego.

Wojciech Fałkowski
Przewodniczący Komitetu
< Poprzedni
Sonda
Czy sesje na II Kongresie ułożone z referatów indywidualnych były zadowalające?
  
Sesje tematyczne zaproponowane przez organizatorów Kongresu były
  
Podział dnia obrad na kongresie mediewistycznym na 4 moduły półtoragodzinne byłby Twoim zdaniem
  
Na przyszłych kongresach należy ograniczyć liczbę równoległych sesji
  
Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.