Start arrow Spotkania Mediewistyczne arrow Streszczenia referatów arrow Streszczenia XIV Spotkań Mediewistycznych
Streszczenia XIV Spotkań Mediewistycznych | Drukuj |  E-mail
niedziela, 05 marca 2006
Streszczenia referatów – Spotkania Mediewistyczne 14 - program tutaj.
 
Dr Paweł ÂŻmudzki (Instytut Historyczny UW) -
Młodzi wojownicy - więź wspólnotowa i struktura grupy w narracjach kronikarskich
Historiograficzne prezentacje grup rówieśniczych, gromadzących się wokół młodych książąt, stanowią wdzięczny obiekt badań porównawczych. Na przykładzie opowieści o młodzieńczych czynach Brzetysława I i Brzetysława II (Kosmas), Światosława (Powieść minionych lat) i Bolesława Krzywoustego (Gall Anonim) przedstawione zostaną mechanizmy konstruowania narracji o młodych wojownikach oraz próba wyjaśnienia czemu tego typu konstrukcje służyły.
 
Mgr Paweł Derecki (Instytut Historyczny UW) -
Alleluja! Alleluja! Alleluja! Święty German kontra Sasi i Piktowie
Referat poświęcony jest epizodowi z życia biskupa Auxerre przedstawionemu przez Konstancjusza z Lyonu w Vita Germani. W 429 roku, podczas antypelagiańskiej wyprawy na Wyspę, święty dowodząc oddziałami Brytów pokonał połączone siły Piktów i Sasów. Wystąpienie będzie próbą analizy wątku fabularnego i możliwości interpretacyjnych, jakich on dostarcza.
 
Dr Robert Bubczyk (Instytut Kulturoznawstwa UMCS) -
Prezentacja książki pt.: Szachy i rycerze. O grach planszowych w angielskiej kulturze wyższej późniejszego średniowiecza, Lublin 2005
 
Prof. Jacek Banaszkiewicz (Instytut Historyczny UW) -
Theatrum rituale Konrada II? Wipon o pierwszych czynach władcy
Spróbujemy na jednym przykładzie przedyskutować kwestię – dziś dość chętnie podejmowaną – na ile narracja źródeł stwarza tzw. zachowania rytualne bohaterów, które dla historyków niemieckich stanowią o specyfice średniowiecznej rzeczywistości.
 
Dr Michał Tomaszek (Instytut Historii UMCS) -
Klasztor w Brauweiler – fundatorzy Ezzonidzi i wspólnota mnichów
Wystąpienie poświęcone jest wybranym wątkom związanym z analizą Fundatio monasterii brunwilarensis, tekstu pochodzącego z końca XI wieku. Utwór ów daje wgląd w relacje pomiędzy rodem fundatorów a wspólnotą mnichów z ufundowanego przez nich konwentu. Opowiada przede wszystkim o Ezzonie i Matyldzie, arystokratycznej parze, spokrewnionej z Ottonami i spowinowaconej z Piastami, która ok. 1025 r. założyła zgromadzenie benedyktynów w Brauweiler. Charakterystyczna jest próba wykreowania obojga na świętych, otaczanych przynajmniej lokalnym kultem. Autor, jego zleceniodawcy i pierwsi odbiorcy pragnęli zapewne na tym fundamencie zbudować prestiż stosunkowo młodego i niezbyt bogato uposażonego nadreńskiego klasztoru. Duchowym sercem nie tylko dla samej wspólnoty, lecz i dla całej okolicy, miały stać się groby założycieli. Pamięć o fundatorach nie wynika więc wyłącznie z obowiązku wobec pierwszych dobroczyńców, ale ma też umacniać sam klasztor, tj. poczucie tożsamości mnichów i związki konwentu z jego społecznym otoczeniem.
 
Mgr Anna Gronowska (Instytut Kultury Polskiej UW) -
Rycerskie przechwałki i obietnice – świadectwa epickie i historiograficzne
Studium wątku obietnic i przechwałek, które w nieoczekiwanym momencie przychodzi rycerzom zrealizować. Motyw krótko wzmiankowany w kronice Galla Anonima często występuje w epice średniowiecznej: starofrancuskiej, islandzkiej, anglosaskiej. Rozbudowane przykłady epickie rzucają światło na lakoniczny przekaz kronikarski.

Ostatnia aktualizacja ( niedziela, 05 marca 2006 )
< Poprzedni   Następny >
Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.