Start arrow Regiony arrow Sakowska, Magdalena

Sakowska, Magdalena | Drukuj |  E-mail
niedziela, 15 stycznia 2006
Dr Magdalena Sakowska

Studia w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.
1998 – praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dra hab. Jerzego Woronczaka – Kobieta celtycka i skandynawska w literaturze starożytnej i średniowiecznej.
2003 – praca doktorska, również napisana pod kierunkiem prof. dra hab. Jerzego Woronczaka (po śmierci Profesora promocję poprowadził prof. dr hab. Marcin Cieński). Tytuł: Portret, postać, autorka. Kobieta a literatura europejskiego średniowiecza. (Część pracy stanowił słownik autorek średniowiecznych, na który Komitet Badań Naukowych przyznał grant promotorski).

Zainteresowania: obraz kobiety w literaturze średniowiecznej, szczególnie w kronikach i literaturze dwornej, kobiety autorki i ich teksty, ich znaczenie i odbiór czytelniczy w epoce i później.

 

Publikacje:

 

 1. Pisarki wieków średnich, w: „Prace Literackie”, pod red. M. Ursela, zeszyt XL, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2000, s. 5-36.

 2. Współczesne przekłady francuskiej średniowiecznej literatury dworskiej na język polski, w: Dawne literatury romańskie. Specyfika – związki – dziedzictwo, pod red. M. Abramowicza, P. Matyjaszewskiego, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2000, s. 310-331.

 3. Laborum periculorumque socia. Ideał małżonki w „Germanii” Tacyta a Enida Chrétiena de Troyes i Orabla-Giburga Wolframa z Eschenbach, „Orbis Linguarum”, vol. 26. Wrocław 2004, s. 177-187.

 4. Pozycja społeczna kobiet celtyckich i germańskich w świetle źródeł starożytnych, „Menander” 1-2 2004, s. 77-94.

 5. Model Damy w twórczości poetek prowansalskich, w: Głos kobiecy, głos męski. Obcy w dawnych literaturach romańskich, pod red. M. Pawłowskiej. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2004, s. 20-34.

 6. Une persona que jo cognoisso”. Strategie “ja” autorskiego a topika wstępu w dziełach wybranych autorek francuskiego średniowiecza, w: Acta universitatis lodziensis. Folia litteraria romanica 4, Łódź 2006, s.11-20.

 7. Portret, postać, autorka. Kobieta a literatura europejskiego średniowiecza, t. 1, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2006, ss.393.

 8. Autorka na stosie. Marguerite Porete( + 1310) i jej „Zwierciadło prostych dusz unicestwionych, które pozostają w pragnieniu i pożądaniu miłości”, w: Niebezpieczeństwo w literaturze dawnej, pod red. A. Loby, M. Loby, Poznań 2007, s. 27-34.

 9. Wizerunki świętych kobiet w hagiografii starofrancuskiej pisanej przez kobiety – Izabella z Francji i Beatrix d’Ornacieux, w: Zgubić się i odnaleźć - Choroba ciała, ducha i umysłu – Ikoniczność w dawnych literaturach francuskich, pod red. M. Surmy-Gawłowskiej, Łask 2007, s. 255-261.

 10. Roland i Percewal – dwa literackie portrety średniowiecznego rycerza, w: Roczniki naukowe PWSZ XIII. Filologia polska z. 3, pod red. E. Rudolf, Wałbrzych 2007, s. 79-89.

 11. Paradoksy wolności mistycznej w pismach Teresy de Cartagena (XV w.), materiały z konferencji Dziewiąte Spotkania Specjalistów Dawnych Literatur Romańskich, Toruń 2006 (w druku).

 12. Korzenie miłości romantycznej - aspekty związku Tristana i Izoldy w najstarszych znanych zapisach legendy, materiały z konferencji „Miłość romantyczna jako figura wyobraźni”, Szklarska Poręba 2007, (w druku).

 13. Kobieta, pióro, samotność – Teresy de Cartagena „Zadziwienie dziełami Boga", materiały z konferencji Dziesiąte Spotkania Specjalistów Dawnych Literatur Romańskich, Warszawa 2007 (w druku).

Ostatnia aktualizacja ( wtorek, 04 marca 2008 )
< Poprzedni   Następny >
Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.