Start arrow Sylwetki arrow Kopania, Kamil
Kopania, Kamil | Drukuj |  E-mail
czwartek, 16 marca 2006

dr Kamil Kopania, ur. 1979, adiunkt w Zakładzie Historii Sztuki Średniowiecznej Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego. Współpracuje z Akademią Teatralną im. A. Zelwerowicza w Warszawie (Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku). Zajmuje się związkami sztuk plastycznych z teatrem w dobie średniowiecza, ceremoniami liturgicznymi o charakterze parateatralnym, historią teatru lalek oraz wybranymi zagadnieniami sztuki współczesnej. Obronił rozprawę doktorską na temat animowanych figur Chrystusa Ukrzyżowanego w kulturze religijnej łacińskiego średniowiecza. Współtwórca i wiceprezes Podlaskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, którego celem jest uzupełnianie i promocja Kolekcji II Galerii Arsenał w Białymstoku (www.galeria-arsenal.pl), jednego z najważniejszych zbiorów sztuki polskiej i obcej powstającej po 1989 r.(www.zache­tapodlaska.or­g.pl)

Kamil Kopania, Ph. D., b. 1979, assistant professor at the Chair of Medieval Art History, Institute of Art History, University of Warsaw. Collaborator of Aleksander Zelwerowicz State Theatre Academy in Warsaw (Puppetry Art Department in Białystok). He defended Ph. D. diss. on animated sculptures of the crucified Christ in the culture of the latin Middle Ages. He is intrested in relations between art and theatre in the Middle Ages, liturgical and paraliturgical ceremonies, history of puppet theatre and selected aspects of contemporary art. Founder and vice-chairman of Podlaskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych (www.zachetapo­dlaska.org.pl) – society which aim is to develop and promote „Collection II“ of Arsenal Gallery in Białystok (www.galeria-arsenal.pl), one of the most important public collections of contemporary art in Poland.

www: http://www.ihs.uw.edu.pl/user/23

PUBLIKACJE Z ZAKRESU HISTORII TEATRU ŚREDNIOWIECZNEGO (PUBLICATIONS ON MEDIEVAL STAGE):
 
a) Książki (books)
 
- Animated Sculptures of the Crucified Christ in the Religious Culture of the Latin Middle Ages, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2010
 
b) Artykuły (articles)

- Późnośredniowieczne i barokowe krucyfiksy animowane / Late Mediaeval and Baroque Animated Crucifixes, „Teatr Lalek”, nr 2 (77), 2004, s. 40-46 [article both in Polish and English]

- Słowo – obraz – teatr. Uwagi na temat „Rozmyślań dominikańskich”, „Biuletyn Historii Sztuki”, R. LXVI, nr 1-2, 2004, s. 7-48 (The Word, the Picture and the Theatre. Comments on the subject of the 'Dominican Reflections' - summary in English)

- „Rood of Grace” z opactwa cystersów w Boxley, „Barok. Historia – Literatura – Sztuka”, nr XI/2 (22), 2004, s. 119-129

- Teatr paraliturgiczny hrabiego Józefa Augusta Ilińskiego / The Paraliturgical Theatre of Count Józef August Iliński, "Teatr Lalek", nr 1-2 (84-85), 2006, s. 15-22 [article both in Polish and English]

- Teofil Gautier i Cristo de Burgos, w: K. Korotkich, J. Ławski, D. Zawadzka (red.), Światło w dolinie. Prace ofiarowane Profesor Halinie Krukowskiej, Białystok 2007, s. 495-509

- Duchowa wędrówka po Jerozolimie. Obraz pasyjny z kościoła św. Jakuba w Toruniu, „Biuletyn Historii Sztuki”, R. LXX, nr 1–2, 2008, s. 91–112 (Spiritual wanderings in and around Jerusalem: the Passion Painting from St. James's Church in Toruń - summary in English)

- "The idolle that stode there, in myne opynyon a very monstrous sight'. On a number of Late Medieval animated figures of the crucified Christ, in: A. Lipińska (Ed.), Material of Sculpture. Between Technique and Semantics / Materiał rzeźby. Między techniką a semantyką, Wrocław 2009, pp. 131-148

INNE PUBLIKACJE (OTHER PUBLICATIONS):
 
a) Publikacje książkowe (books):


- Arsenał sztuki. Galeria Arsenał w Białymstoku i jej Kolekcja II, Białystok 2006 [259 pages, part of the book in English]


b) Artykuły (articles):


- Teatr lalek, Bauhaus, Richard Teschner, Kineformy. Kilka uwag na temat wczesnej twórczości Andrzeja Pawłowskiego, "Kwartalnik Filmowy", nr 39-40, jesień-zima 2002, s. 255-262

- Między cielesnością a świadomością. Błędna droga sztuki współczesnej, "Archeus. Studia z Bioetyki i Antropologii Filozoficznej", nr 4, 2003, s. 75-91

- W krainie wiecznej wiosny i szczęścia / In the Land of Eternal Spring and Happiness, "Teatr Lalek", nr 4/2003-1/2004, s. 2-6 [article both in Polish and English]

- "Collegium Anatomicum" Konrada Kuzyszyna, "Archeus. Studia z Bioetyki i Antropologii Filozoficznej", nr 5, 2004, s. 59-75

- Kolekcja II Galerii Arsenał w Białymstoku, "Kresy", nr 3(63), 2005, s. 201-210

- Komedia ludzka Jean Louisa Hamona, w: J. Ławski, K. Korotkich (red.), Ateny – Rzym – Bizancjum. Mity śródziemnomorza w kulturze XIX i XX wieku, Białystok 2008, s. 141–146 [rozszerzona wersja artykułu: W krainie wiecznej...]


c) Recenzje wystaw, krytyka artystyczna (revews, art critique):


- Malarskie dzienniki Włodzimierza Pawlaka, "Kultura", luty-marzec 2003, s. 7; (Włodzimierz Pawlak, Galeria Program, Warszawa, 16 I-15 II 2003)

- Autoportret, "Czas Kultury", nr 5, 2003, s. 96-98 (Zbigniew Rogalski, "Autoportret pod płótnem. Malarstwo", Galeria Arsenał w Białymstoku, 5-28 IX 2003)

- Kałucki.free.art.pl, "Zeszyty Artystyczne. Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu", nr 13, grudzień 2004, s. 91-103 ("Kałucki.free.art.pl", Galeria Arsenał w Białymstoku, 27 VIII-3 X 2004)

- Jak rozmawiać o sztuce współczesnej?, "Czas Kultury", nr 5, 2005, s. 131-137 ("Jak rozmawiać o sztuce współczesnej?", Galeria Arsenał w Białymstoku, 20 V-19 VI 2005)

- Świet(l)na sztuka Wojtka Ławnickiego, tekst zamieszczony na stronie Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie, www.bunkier.com.pl (zakładka: "teksty.bunkier.pl"), 27 II 2007

d) Eseje (essays):

- Pasja – skandal i troska o chrześcijaństwo, „Kultura”, luty-marzec 2003, s. 9; esej na temat instalacji „Pasja” autorstwa Doroty Nieznalskiej

- Prawda ciała, „Kultura”, kwiecień 2003, s. 8-9; esej na temat prac Katarzyny Korzenieckiej, protestu LPR przeciwko prezentowaniu ich w Galerii Arsenał w Białymstoku oraz niechęci przedstawicieli w. w. partii do sztuki współczesnej

- Między malarstwem a teatrem. Wiesław Jurkowski, „Kultura”, czerwiec/lipiec 2003, s. 14-15; esej na temat twórczości Wiesława Jurkowskiego, malarza i scenografa Białostockiego Teatru Lalek

- Wycinanie i sklejanie ludzkiej słabości, „Kultura”, grudzień 2003/styczeń 2004, s. 28-29; esej na temat twórczości Katarzyny Józefowicz

- Drapieżna monotonia, "Kultura", czerwiec/lipiec 2004, s. 34-35; esej na temat twórczości Andrzeja Dworakowskiego

Ostatnia aktualizacja ( poniedziaek, 25 kwietnia 2011 )
< Poprzedni   Następny >
Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.