Start arrow Sylwetki arrow Marciniak, Przemysław
Marciniak, Przemysław | Drukuj |  E-mail
niedziela, 26 marca 2006

Dr Przemysław Marciniak  - adiunkt w Katedrze Filologii Klasycznej Uniwersytetu Śląskiego, zajmuje się literaturą bizantyńską, szczególnie teatrem, dramatem i widowiskami w Bizancjum. Interesuje się także motywami bizantyńskimi w literaturze i kulturze XIX i XX wieku. Praca doktorska Greek Drama in Byzantine Times dotyczyła teatru bizantyńskiego  i recepcji dramatu antycznego w Bizancjum.
Wykładowca (Temporary Lecturer) w Instytucie Studiów Bizantyńskich w Belfaście (Queen's University Belfast, semestr letni 2008)

Adres: Katedra Filologii Klasycznej, Plac Sejmu Śląskiego 1, 40-032 Katowice
Email: pmarcin[at]us.edu.pl


Publikacje (nie tylko o średniowieczu):

A) Książki

Marciniak, P. (2004): Greek Drama in Byzantine Times. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. 133 pp.

B) Artykuły

1.       Marciniak, P. (2007): Theatre that did not exist. Byzantine theatre and performances. In: Byzantium as seen by itself and by the others, Eds. Vatchkova, V. and Stepanov Tz. (Sofia: Gutenberg Publishing House), 177 – 188.

2.    Marciniak, P. (2007): Byzantine Theatron – A place for performance? In: Theatron. Rhetorische Kultur in Spätantike und Mitelalter, Ed. Grünbart, M. (Berlin-New York: De Gruyter), 275-283.

3.       Marciniak, P. (2007) : I co z tym Bizancjum? Bizancjum w literaturze I kulturze od XVII do XX wieku. Rekonesans (What with Byzantium? Byzantium in literature and culture from the 17th to 20th centuries. A Reconnaissance). In: Filhellenizm w Polsce. Rekonesans (Philhellenism in Poland. A Reconnaissance), Eds. Borowska, M., Kalinowska, M. and Ławski J., (Warsaw: Publishing House of the Warsaw University), 79-90.

4.       Marciniak, P. (2005/published 2006/): Bizantyńska Safona. Legenda i twórczość Kassji – przegląd problematyki. (Byzantine Sappho. Legend and the works of Kassia – an overview). Prace Komisji Filologii Klasycznej PAU 34, 41-48.

5.    Marciniak, P., Bąk M. (2006): Antynomia Grecji i Rzymu w wykładach lozańskich (Antynomy of Greece and Rome in Lausanne Lectures). In: Wykłady lozańskie Adama Mickiewicza (Lausanna Lectures by Adam Mickiewicz), Eds. Mytych-Forajter, B. and Nawarecki, A. (Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego), 122-129.

6.     Marciniak, P. (2005): Reading and watching the Office of the Three Children in the Furnace. Byzantinoslavica 63, 211-216.

7.   Marciniak, P. (2005): Jak (można) czytać literaturę bizantyńską. Analiza spektaklu Młodzieńcy w piecu ognistym (How we (can) read Byzantine literature. Analysis of the Office of the Three Children in the Furnace). In: Interpretacja (w) dialogu. Studia Biblica 10 (Interpretation of a dialogue), Eds. Kucz, A. and Malina, A. (Kielce: Instytut Teologii Biblijnej Verbum), 109-115.

8.       Marciniak, P. (2004): W Bizancjum czyli nigdzie. W mrokach Złotego Pałacu albo Bazilissa Teofanu Tadeusza Micińskiego (In Byzantium that is nowhere, In the murk of Golden Palace or Basilissa Teofanu by T. Miciński). In:Bizancjum-Prawosławie-Romantyzm (Byzantium-Orthodoxy-Romanticism), Eds. Korotkich, K. and Ławski, J. (Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku), 587-593.

9.       Marciniak, P. (2004): Historia magistra mortalium est. Antyk i średniowiecze w poezji Wisławy Szymborskiej (Historia magistra mortalium est. Antiquity and Middle Ages in the poetry of Wisława Szymborska). In: Wisława Szymborska. Tradice-Souèasnost – Recepce (Wisława Szymborska. Tradition-Contemporary-Reception), Eds. Raclawska, J. and Balowski, M. (Ostrava), 145-149.

10.   Marciniak, P. (2004): Dealing with the heritage – Byzantine experiments with Greek drama. In: Scripta Classica, Ed. Bednarski, M. (Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego), 67-93.

11.   Marciniak, P. (2003): Ancient drama in Byzantine education. Prace Komisji Filologii Klasycznej PAU 33, 83-103.

12.   Marciniak, P. (2003): Fenomen renesansowego teatru kreteńskiego (A phenomenon of Renaissance Cretan Theatre). In: Collectanea Philologica V, Ed. Witczak, K.T. (Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego), 191-197.

13.   Marciniak, P. (2001): The Silesian tragedy Avaritia crudelis et punita in Mauritio Imperatore as a political commentary on its Times. Listy Filologické 3-4, 274-279.


 Obecnie prowadzone  badania:
  • Recepcja kultury bizantyńskiej w literaturze pomiędzy XVII i XX wiekiem
  • A dance in  the role of Thersytes. Studies on Byzantine Satire in the XI-XVth C. (stypendium Alexander von Humboldt Stiftung,  Freie Universitaet Berlin). Projekt dotyczy satyry bizantyńskiej i  poczucia humoru w Bizancjum.
Ostatnia aktualizacja ( czwartek, 05 czerwca 2008 )
< Poprzedni   Następny >
Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.