Start arrow Sylwetki arrow Ryszka-Kurczab Magdalena
Ryszka-Kurczab Magdalena | Drukuj |  E-mail
roda, 05 kwietnia 2006
Mgr Magdalena Ryszka-Kurczab 

– Sekretarz Redakcji półrocznika naukowego „Terminus”, poświęconego tradycji klasycznej w kulturze nowożytnej 
 
Zainteresowania: tradycja retoryczna i dialektyczna w kulturze europejskiej; genologia; komunikacyjne aspekty tekstów literackich
1998-2003 – studia polonistyczne na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego

2003 -  praca magisterska p.t. Jephthes sive votum” George’a Buchanana/„Jeftes” Jana Zawickiego jako tragedia humanistyczna. Próba lektury retorycznej, pisana pod kierunkiem prof. dra hab. Andrzeja Borowskiego

– Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską pod kierunkiem dra hab. Alberta Gorzkowskiego  Retoryka polskich dialogów polemicznych doby Renesansu (projekt wsparty grantem KBN 1 H01C 003 29).
 
WAÂŻNIEJSZE PUBLIKACJE
 
Artykuły:


 1. "Qui Roman in media quaeris..." Janusa Vitalisa oraz "Epitafium Rzymowi" Mikołaja Sępa Szarzyńskiego - próba lektury retorycznej, w: Retoryka a tekst literacki (2),
  red. Michał Hanczakowski, Jakub Niedźwiedź, Kraków 2003, s.88-111.
 2. Dydaktyczne zagadnienia tragedii humanistycznej: „Jephthes sive votum” George’a Buchanana i „Jeftes” Jana Zawickiego „Collectanea Classica Thorunensia” 2006, t. XV  
 3. M. Ryszka-Kurczab, Literackie i pozaliterackie konteksty szesnastowiecznej tragedii Jephthes George’a Buchanana/Jana Zawickiego, „Terminus” 1-2 2005, Kraków 2005, s. 176 – 189.
 Przekłady:
 
 1. Listy Franciszka Petrarki (Fam. II 5; Fam. II 6; Fam. IX 1; Fam. XIX 5; Fam. XXIV 3; Fam. XXIV 7) [w:] Francesco Petrarca, O niewiedzy własnej i innych. Listy wybrane, przygotowali do druku W. Olszaniec i A. Gorzkowski przy współpracy P. Salwy, Gdańsk 2004, s.108-113; 190-192; 266-268; 296-300.
 2. B. M. Garavelli, Podręcznik sztuki retorycznej, przeł. M. Ryszka-Kurczab, red. A. Gorzkowskiego, E. Ranocchi, Kraków (w redakcji) 
   
   
< Poprzedni   Następny >
Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.