Start arrow Regiony arrow Kadłubek, Zbigniew

Kadłubek, Zbigniew | Drukuj |  E-mail
niedziela, 15 stycznia 2006
 Dr Zbigniew Kadłubek, Katedra Literatury Porównawczej, Uniwersytet Śląski; pl. Sejmu Śląskiego 1, 40-032 Katowice; tel. (32) 200 95 34
Dr Zbigniew Kadłubek urodził się 22 stycznia 1970 roku w Rybniku. Jest absolwentem filologii klasycznej w Uniwersytecie Śląskim. Pracę doktorską napisał w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej w tejże uczelni, obecnie jest adiunktem w Katedrze Literatury Porównawczej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego.

Publikował eseje o tematyce śląskiej. Tłumaczył i badał barokową poezję nowołacińską. Zajmuje się literaturą średniołacińską (szczególnie postacią i tekstami Piotra Damianiego), historią retoryki, literaturą niemiecką XIX-XX wieku, problematyką tożsamości, a także tendencjami antyintelektualnymi i egzystencjalistycznymi w literaturze i filozofii europejskiej (X-XX wiek). Jest członkiem Katowickiego Oddziału PAN i Verein für Geschichte Schlesiens e.V. (stowarzyszenia założonego w 1846 roku). Współpracuje z Seminar für Lateinische Philologie des Mittelalters und der Neuzeit (Uniwersytet Filipa w Marburgu). Jest współwydawcą komparatystycznej serii wydawniczej „CIVITAS MENTIS”.

Publikacje związane z badaniami nad tekstami Piotra Damianiego:
1. Przekład hymnu „De gloria/gaudio paradisi” na język polski:
http://www.staropolska.gimnazjum.com.pl/tradycja/sredniowiecze/damiani.html
2. Zbigniew Kadłubek, Rajska radość. Św. Piotr Damiani (1007-1072), Katowice 2004. [w druku]
3. Zbigniew Kadłubek, “Cuncta per orbem volumina litterarum”. O kazaniu św. Piotra Damianiego na dzień św. Kasjana Męczennika, w: „CIVITAS MENTIS”, vol. 1, pod red. Z. Kadłubka i T. Sławka, Katowice 2004. [w druku]
    4. W przygotowaniu: Tłumaczenie na język polski De divina omnipotentia – O Bożej wszechmocy Piotra Damianiego
Kontakt: E-mail: kadlubekATpseudonim.pl lub kadlauATlivenet.ch
< Poprzedni   Następny >
Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.