Start arrow Regiony arrow Bydgoszcz

Bydgoszcz | Drukuj |  E-mail
niedziela, 29 maja 2005
I. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
 
A. INSTYTUT HISTORII
 
Zakład Historii Średniowiecznej


dr hab. Jacek Maciejewski, prof. UKW – wyższe duchowieństwo w życiu społecznym, kulturalnym i politycznym średniowiecznej Polski na tle porównawczym (ze szczególnym uwzględnieniem episkopatu), rytuały kościelne w średniowieczu, dzieje diecezji włocławskiej, historia regionalna (głównie Bydgoszcz i okolice);

 

dr Sławomir Zonenberg – późnośredniowieczna historiografia polska i krajów niemieckojęzycznych;

 

dr Zbigniew Zyglewski – dzieje klasztorów, funkcjonowanie struktur państwowych w Polsce w późnym średniowieczu, dzieje Kujaw;

 

Doktoranci

mgr Paweł Mynarczyk – biskup wrocławski Henryk z Wierzbnej

mgr Radosław Kotecki – przemoc wobec Kościoła w Polsce średniowiecznej
 
 
Zakład Nauk Pomocniczych Historii i Historii Historiografii

dr hab. Tomasz Nowakowski, prof. UKW – elity społeczne w Polsce średniowiecznej, nauki pomocnicze historii ze szczególnym uwzględnieniem dyplomatyki i źródłoznawstwa;

 

dr Dariusz Karczewski – dzieje klasztorów w Polsce i Czechach, nauki pomocnicze historii (heraldyka, sfragistyka, dyplomatyka);

 

dr Dariusz Dąbrowski – genealogia dynastyczna ze szczególnym uwzględnieniem Rurykowiczów, historia polityczna Europy Środkowo-Wschodniej;

 

Doktoranci:

mgr Grzegorz Hartwich – sfragistyka piastowska


 
B. INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ
Zakład Literatury Dawnej

dr Ewa Mądrowska – średniowieczna historiografia łacińska

 

 

C. INSTYTUT PEDAGOGIKI

Katedra Historii Edukacji i Wychowania w Rodzinie

dr Witold Brzeziński – wielkopolskie rodziny możnowładcze w póxnym średniowieczu

 

 

II.  Czynni naukowo poza uczelnią
 

dr Ambroży Bogucki, emeryt - historia ustroju państwa polskiego, terminologia źródeł w odniesieniu do różnych grup społecznych.

 

mgr Lech Łbik (Pracownia Dokumentacji i Popularyzacji Zabytków WOK) – historia regionalna, szczególnie Wielkopolski i Kujaw, Pomorze Gdańskie i ziemia chełnińska w okresie rządów krzyżackich, historia Kościoła, święci i miejsca pielgrzymkowe w państwie krzyżackim.

Ostatnia aktualizacja ( wtorek, 19 lutego 2008 )
< Poprzedni   Następny >
Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.