Start arrow Regiony arrow Katowice, Cieszyn, Bielsko-Biała

Katowice, Cieszyn, Bielsko-Biała | Drukuj |  E-mail
niedziela, 29 maja 2005
Środowiska mediewistów w Katowicach z uwzględnieniem Cieszyna i Bielska–Białej: Prof. dr hab. Antoni Barciak

Prof. dr hab. Idzi Panic

Prof dr hab. Dominik Abłamowicz (archeolog)

Dr hab Piotr Boroń

Dr hab Bożena Czwojdrak

Dr hab Jerzy Sperka

Dr hab Edelgarda Foltyn (archeolog)

Dr Małgorzata Kaganiec

Dr Bogdan Kloch

Dr Romuald Kubiciel

Dr Iwona Pietrzyk

Dr Norbert Mika

Dr Jacek Pierzak (archeolog)

Dr Jakub Morawiec

Dr Michał Gronowski

mgr Katarzyna Niemczyk

mgr Monika Wiśniorz Kozimska

mgr Adam Wójcik

mgr Łukasz Zuberek - archeolog

mgr Kamil Obelza
 

 

Pracownikami Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego są: A. Barciak, I. Panic, P. Boroń, B. Czwojdrak, E. Foltyn, I. Pietrzyk, J. Sperka

 

Problematyka badawcza:

Dzieje Śląska, dzieje Czech, rody małopolskie XIV i XV wieku, dyplomatyka śląska i czeska, sfragistyka śląska i czeska, heraldyka śląska, Słowiańszczyzna wczesnośredniowieczna, osadnictwo wczesnośredniowieczne i średniowieczne, organizacja kościelna, edytorstwo źródeł (regesty dokumentów górnośląskich)

 

Tematy prac doktorskich z ostatnich 10 lat:

1993 – E. Foltyn – Podstawy gospodarcze wczesnośredniowiecznej społeczności plemiennej na Górnym Śląsku

1995 – D. Abłamowicz – Osadnictwo grodowe na Górnym Śląsku we wczesnym średniowieczu

1996 – P. Boroń – Instytucja wiecu w organizacji plemiennej Słowian

1998 – J. Sperka – Szafrańcowie herbu Stary Koń

2001 – B. Czwojdrak – Rogowscy herbu Działosza, podskarbiowie królewscy

2003 – B. Kloch – Organizacja parafialna w archidiakonacie opolskim do początków reformacji (studium rozwoju sieci parafialnej)

2003 – I. Pietrzyk – Kancelaria i dokument Przemyślidów opawskich w XIV i początkach XV wieku.

 

Instytut historii rozpoczął wydawanie periodyku "Średniowiecze polskie i powszechne" (dotąd wyszły dwa tomy).

Niemal wszystkie obronione i wymienione wyżej rozprawy doktorskie ukazały się drukiem. Jedna z obronionych w 2003 r. prac (praca I. Pietrzyk) przygotowywana jest obecnie do druku.

W Zabrzu od siedmiu lat organizowane są międzynarodowe konferencje z cyklu Kultura Europy Środkowej, w przeważającej części poświęcone problematyce średniowiecza. Dotąd ukazało się drukiem sześć tomów materiałów pokonferencyjnych.
Ostatnia aktualizacja ( czwartek, 26 listopada 2009 )
< Poprzedni   Następny >
Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.