Nowy Portal | Drukuj |  E-mail
Portal "Mediewistyka.net" powstaje z połączenia trzech osobnych zespołów stron. Jeden narastał wokół strony "Mediewistyka literacka w Polsce", którą założyłem w 1997 r. Jej najważniejszą funkcją od 2003 roku była obsługa cyklicznej konferencji "Spotkania Mediewistyczne".
Drugi zespół to strony powstałe na potrzeby Stałego Komitetu Mediewistów Polskich. Z inicjatywy tego stowarzyszenia (SKMP) powstał w 2004 r. opis środowisk mediewistycznych (Regiony) i zapoczątkowano gromadzenie sylwetek indywidualnych polskich badaczy średniowiecza (Sylwetki). W obecnej postaci włączono tu biogramy wcześniej zgłaszane do strony "Adresy i specjalności ", będącej częścią "Mediewistyki literackiej w Polsce".
Za trzeci składnik obecnego portalu można uznać forum "Mediewistyka polska.
Informacje i debaty służące promocji badań naukowych nad średniowieczem w Polsce".
Stworzyłem je dokładnie dwa lata temu (29 maja 2003). Po zniszczeniu przez hakera (IV 2005) zostało ono przeniesione na nową wersję programu i uzyskało nowy adres jako katalog niniejszego portalu (Forum). Ze starego forum zachowały się pliki tekstowe w układzie chronologicznym (zob. tutaj).

Od dnia 29 maja 2005 r. dotychczas istniejące osobno usługi stają się jedną całością ujętą w oprogramowanie nowej generacji - dopuszczające udział użytkowników. Czuwam nad tym jako założyciel i właściciel, ale apeluję do wszystkich zainteresowanych specjalistów, także studentów dyscyplin mediewistycznych, o włączenie się do tworzenia i obsługi portalu.

Zapraszam!

Andrzej Dąbrówka
< Poprzedni
Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.