Streszczenia XII Spotkań | Drukuj |  E-mail
poniedziaek, 30 maja 2005
Spis stron
Streszczenia XII Spotkań
Strona 2
Strona 3
Strona 4


5. Dr Katarzyna Krzak (UAM, Poznań)
Ikonografia bł. Władysława z Gielniowa.
    Przygotowany na spotkania mediewistyczne referat jest próbą omówienia i usystematyzowania różnorodnych sposobów wyobrażania Władysława z Gielniowa. Cechą wspólną wszystkich przedstawień Gielniowczyka jest obrazowanie go w habicie franciszkańskim, zaś dodatkowymi atrybutami pozwalającymi na identyfikację błogosławionego są: figurka Chrystusa przywiązanego do słupa oraz dyscyplina zakonna. W taki sposób ukazywany jest zarówno w monumentalnych malowidłach ściennych i ołtarzowych, jak i w skromnych przedstawieniach graficznych. Każdy z owych wizerunków nosi oczywiście znamiona stylu czasu, w jakim powstał i osobowości artysty, którego był dziełem.
    Z uwagi na rozproszenie wizerunków Gielniowczyka niemalże po całym kraju w referacie omówione zostały szczegółowo tylko wybrane, inne zaś jedynie zasygnalizowane.
6. Prof dr hab. Wacław Twardzik (IJP PAN, Kraków)
Uwagi tekstologa skreślone z nadzieją na ponowną edycję utworów Władysława z Gielniowa.
(przykłady)

Ch -- Władysław Chomętowski, Zabytki języka polskiego z XV wieku w rękopismach Biblioteki Ordynacji Krasińskich, Sprawozdania Komisji Językowej AU, t. I, 1880, s. 144–146
BJ -- rękopis Biblioteki Jagiellońskiej o sygn. akc. 90/51, k. 344–347
BR -- rękopis Biblioteki Raczyńskich o sygn. 1362 (7), k. 2r–3v
= Wiesław Wydra, Władysław z Gielniowa
= Wiesław Wydra, Wojciech Ryszard Rzepka, Chrestomatia staropolska
_________________________________________________________

Ch: Jesusz(-) – 13 razy / yeszusz(-) 3 razy            iozeph  = Josef
BJ: Iesus(-)                                                             Iozeph  = Jozef
BR: Iesus(-)                                                            Ioseph  = Josef / Jozef
=     Jezus(-)
_________________________________________________________

Ch: pyacznasczye rosmyslyanya wboszym vmyeczyenu
       szą do nyeba wthąpyly tkak czynyly
=     Pięćnaście rozmyślania w Bożym umęczeniu,
       Są do nieba w<s>tąpili, tak czynili*).
*)    tak czynili – ci, którzy tak czynili
BJ: pyacznaszczye roszmyszlyenya wbozem vmenczenyv
       szą do nyeba szlapyenye duszne oszwyeczenye
=     Pięćnaście rozmyślenia w Bożem umęczeniu
       Są do nieba szłapienie*), duszne oświecenie.
*)    szłapienie – stopnie
BR: Pyąnthnaszczye rozmyszlyenya w bozym vmączanyą
        szą do nyeba szthopyenye dvszne osszwyeczenye
=      Piętnaście rozmyślenia w Bożym umęczeniu
        Są do nieba stopienie*), duszne oświecenie.
*)     stopienie – stopnie
___________________________________________________________

Ch: Jesus pothym oszadzon pylath yego szadzyl
       od zydow yesth nawyedzon a w thym pylath sgrzeszyl
=     Jezus potym osądzon, Piłat jego sądził,
       Od ÂŻydow jest nawiedzon, a w tym Piłat zgrzeszył.
BJ:  Iesus pothem oszandzon pylath iego szandzyl
        od zydw yest nawyedzon a wthem pilath szgrzeszyl
=      Jezus potem osądzon, Piłat jego sądził,
        Od ÂŻyd<o>w jest nawiedzon, a w tem Piłat zgrzeszył.
BR:  Iesus pothem osząndzon pylath yego sząndzyl
         od zydow yest nawydzon a wthym pylath szgrzeszyl
=      Jezus potem osądzon, Piłat jego sądził,
        Od ÂŻydow jest nawi<e>dzon*), a w tym Piłat zgrzeszył.
*)     jest nawiedzon – nawieść ‘namówić, skłonić’
___________________________________________________________

Ch, BJ, BR: poszyky mu dawaly, w lyczye yego byly
=    poszyjki mu dawali, w lice jego bili.

czy = czyj, czykole = czyjkole, zmyes = zmyjesz, nyevbyay = nie ubijaj, kye = kije, przyaczel = przyjaciel, nyeden = nijeden

Ch, BR: Jesusz wogrodzyecz wstąpyl szwymy mylosnyky
BJ: Iesus wogrodeck wsthampil swymy mylosznycky
=    Jezus w ogrodziec wstąpił <z> swymi miłosniki.

svego = z swego, szebe = z siebie, svymy = z swymi, støpoualy = zstępowali

Ch:   mathka mu zabyeszala chczala gy oglidacz
    a gyegdy wyrzala na szyemya vpadla
=        Matka mu zabieżała, chciała ji oględać,
    A jegdy ujrzała, na ziemię upadła.

Aleksy w. 21–22:
    Zaczwarthim pyelgrrymi* gyedly
    czy dobogą przywyedly
=        Za czwartym pielgrzymi jedli,
    Ci <ji> do Boga przywiedli.

Aleksy w. 156–157:
Wyącz sza wyedr obroczyl
    then czy sząszą nawroczyl
=    Więc się wietr obrocił,
    Ten ci <ji> zasię nawocił.

Tęczyński w. 8:
    wkoszczele czy zabyly nathem boga nyesznaly
=    W kościele-ć <j>i zabili, na tem Boga nie znali.
Ostatnia aktualizacja ( wtorek, 11 padziernika 2005 )
< Poprzedni   Następny >
Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.