Start

2012-10-24/26 ŁÓDŹ - Piotr Skarga — w czterechsetlecie śmierci | Drukuj |  E-mail
czwartek, 09 lutego 2012

Piotr Skarga — w czterechsetlecie śmierci

Międzynarodowy Kongres Naukowy

Łódź, 24-26 października 2012 

 

Katedra Literatury Staropolskiej i Nauk Pomocniczych Uniwersytetu Łódzkiego oraz Zakład Literatury Staropolskiej i Oświeceniowej Uniwersytetu Szczecińskiego organizują w dniach 24-26 października 2012 roku

Międzynarodowy Kongres Naukowy

„Piotr Skarga — w czterechsetlecie śmierci”

Celem kongresu jest podsumowanie dotychczasowego stanu badań nad pisarstwem oraz szeroko pojętą spuścizną Piotra Skargi, a także próba refleksji nad jego miejscem w życiu społeczno-politycznym i literacko-kulturowym dawnej Rzeczypospolitej. Przedmiotem rozważań winna się stać także obecność tradycji Skargowskich w epokach późniejszych.

Kongres będzie miał charakter interdyscyplinarny. Liczymy na obecność historyków, historyków sztuki, teologów (szczególnie historyków duchowości oraz biblistów), literaturoznawców, językoznawców, bibliologów i socjologów. Pozwoliłoby to spojrzeć na działalność i pisarstwo Piotra Skargi z różnych perspektyw badawczych, jak też zaktualizować i uzupełnić stan badań, który w dalszym ciągu nie odzwierciedla wystarczająco dokonań polskiego kaznodziei i pisarza w dziejach Narodu i Kościoła.

W referatach proponujemy uwzględnić następującą problematykę:

·       wokół biografii; kontrowersje wokół pochówku i beatyfikacji;

·      rola Skargi w życiu politycznym i społecznym; kontrreformacyjna działalność Skargi; działalność Skargi w oczach innowierców; działalność apostolska (bractwa);

·       Skarga jako teolog; teologia duchowości; działalność apologetyczno-polemiczna; eklezjologia;

·       żywotopisarstwo — Skarga jako hagiograf;

·       problematyka wschodnia (m.in. wokół unii brzeskiej);

·       kaznodziejstwo; homiletyka i retoryka; warsztat pisarski — funkcja retoryki;

·       Skarga w literaturze; recepcja w okresach późniejszych / dzieje recepcji;

·       problemy edytorskie; dzieje wydawnicze dzieł; szata graficzna; przekłady;

·       Skargowskie inspiracje w sztuce / Skarga a sztuka; czytelnicy Skargi i jego dzieła w bibliotekach.

 

Miejsce obrad:

Łódź, Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Kopcińskiego 16/18.

Zgłoszenia z tematami wystąpień (oraz kilkuzdaniowym ich uszczegółowieniem), przyjmujemy do końca marca 2012 roku. Prosimy kierować je, wraz z wszelkimi pytaniami, drogą elektroniczną na adres: kongres.piotr_skarga [] univ.szczecin.pl, bądź pocztą tradycyjną na adres: Katedra Literatury Staropolskiej i Nauk Pomocniczych UŁ, al. Kościuszki 65, 90-514 Łódź.

Przewidujemy wstępnie wpisowe w wysokości 450 zł (obejmuje koszty organizacyjne, ale również cenę noclegu i trzydniowe wyżywienie). Mamy jednak nadzieję, że uda się je znacząco zmniejszyć.

Sekretarz konferencji - mgr Dawid Szymczak          

W imieniu Komitetu Organizacyjnego                                  
Prof. UŁ dr hab. Krystyna Płachcińska
Dr Anna Kapuścińska (USz)
Dr Michał Kuran (UŁ)
< Poprzedni   Następny >
Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.