Start

2013-04-25/26 WOLIN - Wolińskie Spotkania Nordystyczne | Drukuj |  E-mail
roda, 13 lutego 2013

I Wolińskie Spotkania Nordystyczne

Kontrowersje i spory naukowe w badaniach
nad historią średniowiecznej Skandynawii

 25-26 kwietnia 2013


Program:

 

Dzień 1 – Czwartek 25.04.2013

 

Otwarcie – 9.30-9.45:

RYSZARD BANASZKIEWICZ, JAKUB MORAWIEC

Uroczyste otwarcie konferencji.

 

9.45-11.15

MACIEJ LUBIK

Saga królewska jako źródło historyczne

 

JOANNA WOJTKOWIAK

Problem wykorzystania sag rodowych w badaniach nad dziejami wczesnośrenidowiecznej Skandynawii

 

PRZEMYSŁAW TWORKOWSKI

Landnámabók – opis zasiedlenia wyspy czy mityczny obraz kształtowania się nowej społeczności?

 

KATARZYNA KAPITAN

Rola teorii Pierra Bourdieu w badaniach nad sagami islandzkimi.

 

Kawa 11.15-11.30

 

11.30-13.00

LESZEK SŁUPECKI

Procent cukru w cukrze czyli na ile mitologia staro skandynawska była rodzimie germańska?

 

REMIGIUSZ GOGOSZ

Sagi jako rozrywka

 

ALEKSANDRA JOCHYMEK

Thormódr kolbrúnaskáld jako przedmiot kreacji literackiej. Problem autentyczności postaci.

 

Obiad 13.00-14.30

 

14.30-16.30

MARTA REY-RADLIŃSKA

Kontakty islandzko-norweskie w pierwszych wiekach od kolonizacji wyspy

 

PIOTR PRANKE

Między aktywnością państwowotwórczą a prawem Odyna 0 znaczenie skandynawskiej penetracji ekonomicznej w ujęciu historiograficznym

 

PAWEŁ BABIJ

Dzieje walk obodrzycko-duńskich do śmierci Niklota. Główne problemy badawcze

 

Kawa 16.30-18.30

 

Kolacja 18.30

 


 

Dzień 2 – Piątek 26.04.2013

 

9.30-11

PRZEMYSŁAW URBAŃCZYK

Archeologia i historia o średniowiecznych mieszkańcach skraju Skandynawii

 

MATEUSZ BOGUCKI

Spór o palmę pierwszeństwa, czyli o początkach mennictwa skandynawskiego.

 

LESZEK GARDEŁA

Kontrowersje wokół motywu rogatych hełmów

 

Kawa 11.00-11.15

 

11.15-13.15

BŁAÂŻEJ STANISŁAWSKI

„Jómswikingowie” w państwie wczesnopiastowskim – konfrontacja wyników aktualnych badań archeologicznych

 

ANDRZEJ JANOWSKI

Skandynawowie w Wolinie w świetle nowych źródeł archeologicznych

 

ANNA KOWALSKA

Kamienna forma odlewniczej ze Szczecina z wizerunkami 4 brodatych twarzy – nowa interpretacja badawcza

 

WŁADYSŁAW DUCZKO

Świątynia pogańska w Starej Uppsali – dzieje problemu badawczego

 

Kawa 13.15-13.30

 

Dyskusja podsumowująca 13.30-14.15

 

Obiad 14.15-15.30

 

Zakończenie konferencji

 

 


 

 

Miejsce obrad: Muzeum Regionalne im. A. Kaubego w Wolinie, ul. Zamkowa 24, 72-510 Wolin

 

Kontakt:

Jakub Morawiec  - Stowarzyszenie Polsko-Szwedzkie „Tillsammans”           

Remigiusz Gogosz - Stowarzyszenie Polsko-Szwedzkie „Tillsammans”

Dyr. Ryszard Banaszkiewicz - Muzeum Regionalne im. A. Kaubego w Wolinie

 

  

Badania nad dziejami średniowiecznej Skandynawii mają swoją długą i bogatą tradycję. W oczywisty sposób obejmuje ona także debaty i spory, których temperaturę i intensywność wywoływały argumenty nie tylko naukowej proweniencji. Typowe dla świata nauki konfrontacje hipotez, poglądów i metod, świadczyły o złożoności podejmowanych tematów oraz stymulowały nowe pokolenia badaczy w ich dociekaniach. I Wolińskie Spotkania Nordystyczne mają być okazją do dyskusji nad zagadnieniami, które w badaniach nad politycznymi, kulturowymi i gospodarczymi dziejami Europy północnej w średniowieczu w szczególny sposób cechowały się intensywnością naukowej i poza naukowej dyskusji.

Przegląd dziejów badań nad szczególnie kontrowersyjnymi, budzącymi różnorakie emocje zagadnieniami ma służyć nie przypomnieniu problemów, z jakimi borykali się dotąd badacze. Ma być także pretekstem do szukania odpowiedzi na bardziej generalne pytania: na ile tak modne i oczekiwane dziś interdyscyplinarne spojrzenie przekłada się na lepsze zrozumienie poszczególnych problemów? Czy jest w nich jeszcze miejsce stare, w pewnym momencie zarzucone teorie i hipotezy badawcze? Czy dotychczasowe doświadczenia badaczy pozwalają na definiowanie nowych kierunków poszukiwań w rozwiązywaniu poszczególnych problemów badawczych, szczególnie tych budzących kontrowersje i gorące spory?

Chcielibyśmy także, aby konferencja stała okazją do dyskusji nad perspektywami badań nordystycznych w Polsce i popularyzacji wiedzy o średniowiecznej Skandynawii w naszym kraju.

 

Organizatorzy

Ryszard Banaszkiewicz – dyrektor Muzeum Regionalnego im. A. Kaubego w Wolinie

Jakub Morawiec – vice-prezes Stowarzyszenia Polsko-Szwedzkiego „Tillsammans”

 

Ostatnia aktualizacja ( roda, 13 lutego 2013 )
< Poprzedni   Następny >
Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.