Start

2013-06-12/13 WARSZAWA - Komentarz Jana z Dąbrówki do Kroniki biskupa Wincentego | Drukuj |  E-mail
wtorek, 13 marca 2012
Komentarz Jana z Dąbrówki
do Kroniki biskupa Wincentego
Warszawa, IBL PAN
CFP do końca roku 2012
Konferencja 12-13 czerwca 2013

 

Zaproszenie do udziału w konferencji (12-13 VI 2013)

 

Podczas konferencji poświęconej Kronice biskupa Wincentego padały postulaty, aby osobną następną poświęcić dalszym losom jego dzieła. Szczególny rozdział w tych dziejach zapisał profesor i wielokrotny rektor Uniwersytetu Jan z Dąbrówki, który przyczynił się do powstania wielu odpisów Kroniki. Jan z Dąbrówki był jak wiemy pierwszym profesorem akademii krakowskiej, wykładającym polską historiografię i to na podstawie własnego komentarza.

Już od 1450 r. w szkołach katedralnych, kolegiackich i parafialnych stosowano jako podręcznik nie tylko Kronikę, ale i Janowy komentarz do niej.

W roku naszej Wincentyńskiej konferencji (2008) ukazał się w serii Monumenta Poloniae Historica tom (NS XIV) z edycją krytyczną Janowego Komentarza do Kroniki Polskiej Mistrza Wincentego , w opracowaniu Mariana Zwiercana przy współpracy A.Z. Kozłowskiej i M. Rzepieli.

     Minęło dość czasu na lekturę tego komentarza i pora poddać go porównawczemu badaniu. Zwołujemy na 12-13 czerwca 2013 roku konferencję badaczy zainteresowanych współautorstwem zbiorowej monografii poświęconej Janowemu Komentarzowi, która ukazałaby się w IBL-owskiej serii „Studia Staropolskie”, podobnie jak Onus Athlanteum. Studia nad Kroniką biskupa Wincentego (A. Dąbrówka, W. Wojtowicz, red., Warszawa 2009).

Jako punkt wyjścia przedstawiamy referat Mikołaja Olszewskiego (IFiS PAN) wygłoszony niedawno na kolokwium SIEPM w Łodzi poświęconym edukacji uniwersyteckiej w Środkowej Europie w okresie 1350-1500:

History at a medieval university?
Remarks on John of Dąbrówka’s Commentary on Vincent Kadłubek’s Chronicle of Poles.

Wiadomość  o pierwszym akademickim kursie historiografii w średniowieczu wzbudziła znaczne zaciekawienie i podczas dyskusji powstała myśl o potrzebie zajęcia się Komentarzem Jana w sposób systematyczny.

Artykuł do pobrania z zabezpieczonego katalogu strony

http://andrzej.dabrowka.com/pliki/Olszewski_Jan_z_Dabrowki.rtf   

login    Odbior43                          hasło   Operar21

lub do otrzymania na życzenie.

Jednak perspektywą tego artykułu nie ograniczamy możliwych zagadnień, które nasi Goście zechcą poruszyć. Będzie to prawdopodobnie pierwsze duże podejście badawcze do tego wyjątkowego dzieła, więc może nawet nie należy zbyt wiele sugerować. Ograniczymy się do prostego, ale wcale niełatwego pytania:

Co to była za książka?

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń do końca roku 2012 na dwa poniższe adresy.

 

Dr hab. Mikołaj Olszewski, Prof. IFiS PAN

Dr hab. Andrzej Dąbrówka, Prof. IBL PAN

Ostatnia aktualizacja ( wtorek, 13 marca 2012 )
< Poprzedni   Następny >
Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.