Start

Opole | Drukuj |  E-mail
niedziela, 29 maja 2005
Anna Pobóg-Lenartowicz

Mediewistyka opolska
 

Na Uniwersytecie Opolskim historią średniowiecza zajmują się pracownicy zatrudnieni na Wydziale Historyczno-Pedagogicznym (Zakład historii średniowiecza w Instytucie Historii) i na Wydziale Teologicznym (Katedra liturgiki i hagiografii, Katedra historii Kościoła i patrologii, Zakład historii sztuki sakralnej i ochrony zabytków). Problematyka badawcza koncentruje się wokół szeroko pojętej historii Śląska ze szczególnym uwzględnieniem historii Kościoła śląskiego. Opolski ośrodek mediewistyczny zorganizował jak dotąd we współpracy z Pracownią Badań nad Dziejami Zakonów i Kongregacji Kościelnych z Wrocławia cztery międzynarodowe konferencje poświęcone historii monastycyzmu 

-         Klasztor w kulturze średniowiecznej Polski (1993);

-         Klasztor w społeczeństwie średniowiecznym i nowożytnym (1996);

-         Klasztor w mieście średniowiecznym i nowożytnym (1999);

-         Klasztor w państwie średniowiecznym i nowożytnym (2002).

Ponadto od 2000 r. na Uniwersytecie Opolskim co roku odbywają się konferencje dotyczące dziejów Śląska; jak dotąd doszły do skutku cztery: -

-         Millenium Kościoła na Śląsku (2000);

-         Władysław Opolczyk jakiego nie znamy. Próba oceny w sześćsetlecie śmierci (2001);

-         800 lat księstwa opolsko-raciborskiego (2002);

-         Kult św. Stanisława na Śląsku 1253-2003 (2003).

 

 

Tematyka badawcza:

 

Instytut Historii – Zakład historii średniowiecza

Kierownik:

● prof. dr hab. Anna Pobóg-Lenartowicz

- historia zgromadzeń zakonnych na Śląsku ze szczególnym uwzględnieniem kanoników regularnych i dominikanów (życie wewnętrzne konwentów, szkolnictwo, działalność charytatywna, uposażenie i  działalność gospodarcza)

- dzieje księstwa opolskiego (w tym m. in. polityka fundacyjna książąt opolskich)

- hagiografia (m. in. biografia św. Wojciecha)

- historia miejscowości na Śląsku

 

Pracownicy:

● mgr Wojciech Dominiak

- historia księstwa opolskiego w XIII w. ze szczególnym uwzględnieniem okresu rządów Władysława I opolskiego (działalność kolonizacyjna, ideologia władzy, relacje z Kościołem)

 

● mgr Ewa Wółkiewicz (doktorantka)

- nysko-otmuchowskie władztwo biskupów wrocławskich

- instytucja starostów królewskich na Śląsku

- organizacja władz samorządowych miast śląskich

- życie religijne w miastach śląskich w późnym średniowieczu (badania nad składem osobowym duchowieństwa świeckiego oraz pobożnością mieszczańską)

 

●  mgr Sebastian Walosczyk (doktorant)

- historia konwentów joannitów na Śląsku

 

● mgr Joanna Banik (doktorantka)

- historia rodu Pogorzelów

 

 

Wydział Teologiczny:

Katedra liturgiki i hagiografii:

● ks. prof. dr hab. Helmut Sobeczko

- dzieje Kościoła na Śląsku

- historia liturgii i edycja ksiąg liturgicznych

 

Katedra historii Kościoła i patrologii

● prof. dr hab. ks. Kazimierz Dola

- dzieje Kościoła na Śląsku  (m. in. historia śląskich konwentów joannickich, dzieje kapituły katedralnej we Wrocławiu, postanowienia synodów, duszpasterstwo, bractwa kapłańskie)

- historia szpitalnictwa

- edycja źródeł dotyczących Kościoła śląskiego

- kultura na Śląsku w czasach średniowiecza i renesansu

 

Pracownik:

● ks. mgr lic. Rudolf Nieszwiec

- dzieje kapituły kolegiackiej w Opolu (życie wewnętrzne, skład osobowy, szkolnictwo)

 

Zakład historii sztuki sakralnej i ochrony zabytków:

● ks. dr Piotr Maniurka

- dzieje rzeźby na Śląsku (m. in. przedstawienia św. Anny)

● ks. dr Franciszek Wolnik

- historia liturgii i edycja ksiąg liturgicznych (m. in. liturgia w konwentach bożogrobców)
< Poprzedni   Następny >
Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.