Start

Szczecin | Drukuj |  E-mail
niedziela, 29 maj 2005
Mediewistyka na Pomorzu Zachodnim

Szczecin

Stefan Kwiatkowski

W Szczecinie badania mediewistyczne prowadzone są głównie w ramach Instytutu Historii Uniwersytetu Szczecińskiego. Instytut Historii wchodzi w skład Wydziału Humanistycznego US. W tych ramach ma uprawnienia do habilitowania i doktoryzowania. W latach 1992-2003 nie przeprowadzono tam żadnej habilitacji z historii średniowiecznej. Natomiast z tego zakresu nadano ośmiu osobom stopień doktora.
Mediewistyka na Pomorzu Zachodnim

Szczecin

Stefan Kwiatkowski

W Szczecinie badania mediewistyczne prowadzone są głównie w ramach Instytutu Historii Uniwersytetu Szczecińskiego. Instytut Historii wchodzi w skład Wydziału Humanistycznego US. W tych ramach ma uprawnienia do habilitowania i doktoryzowania. W latach 1992-2003 nie przeprowadzono tam żadnej habilitacji z historii średniowiecznej. Natomiast z tego zakresu nadano ośmiu osobom stopień doktora.

W Instytucie Historii funkcjonuje Zakład Historii Średniowiecznej, którym kieruje Stefan Kwiatkowski. Zatrudnione są w nim trzy osoby: dwie z tytułem profesora (prof. Stefan Kwiatkowski, prof. Edward Rymar), i jedna ze stopniem magistra (mgr Rafał Simiński).

Poza tym z mediewistów składa się Zakład Historii Porównawczej, kierowany przez prof. Jana M. Piskorskiego. Zatrudnieni są tam ponadto: dr Krzysztof Guzikowski i mgr Małgorzata Mokosa.

W Instytucie Politologii pracuje dr Dariusz Wybranowski, również mediewista.

Na studium doktoranckim dwie osoby przygotowują rozprawy z historii średniowiecznej.

Badania:

W badaniach mediewistycznych najważniejsza jest historia Pomorza Zachodniego. Badania skupiają się nad dziejami osadnictwa, rycerstwa (tej problematyki dotyczy większość tematów rozpraw doktorskich), miast i innych miejscowości. Problematyką tą zajmują się: prof. Jan M. Piskorski, prof. Edward Rymar, dr Krzysztof Guzikowski, dr Dariusz Wybranowski, mgr Małgorzata Mokosa, mgr Maciej Maciejowski.

Genealogia dynastyczna i rycerstwa – Edward Rymar.

Dzieje religijności i umysłowości w średniowieczu – Stefan Kwiatkowski, mgr Anna Michałek-Simińska.

Dzieje instytucji kościelnych i zakonów rycerskich – Stefan Kwiatkowski i Edward Rymar.

Problematyka krajów nadbałtyckch – mgr Simiński.

Historia badań mediewistycznych uprawiana jest przez Jana M. Piskorskiego i Stefana Kwiatkowskiego.
< Poprzedni   Następny >
Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.